Stikkord

Gjødsel og energi

Matrester satt i system

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Mennesker har siden tidenes morgen gitt matrester til husdyra sine. Etter krigen startet mange bynære svineprodusenter i Norge med sin egen skyllerute. 

Satser økologisk med grisemøkk

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Vestfold satses det på økologisk korn med grismøkk som gjødsel. – Det er en ekstra utfordring og krever langsiktig planlegging sier Flåtten, men med god gjødseltilgang blir det mer igjen i lommeboka. 

Seks myter om biogass

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Gjødsla mer verdt enn kjøtt og melk

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

– Gjødsla kan bli mer verdt enn kjøtt og melk. Dette er selvfølgelig en spissformulering. Men vi ser konturene av en veldig spennende utvikling, sier Svein Guldal.

Husdyrgjødsel i sju biogassanlegg

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Det er sju biogassanlegg som behandler husdyrgjødsel i Norge i dag. Dette tilsvarer omtrent én prosent av potensialet for biogassproduksjon av husdyrgjødsel.

Husdyrgjødsel spres via konteiner

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Det har skjedd en aldri så liten revolusjon når det gjelder gjødselspredning i Vestfold de siste par årene. Løsninger som kombinerer gjødselkummer/laguner og konteinere gir effektiv spredning over store arealer.