Stikkord

Mattilsynet

Mattilsynet lærer mer om gris

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

– Dette var både nyttig, interessant og lærerikt. En fin oppstart på en bedre dialog med næringa, sier Torunn Knævelsrud.

Systematiske svakheter i Mattilsynet

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

KPMG leverte 10. desember en granskingsrapport om Mattilsynet med kraftig kritikk. Både organisering og styring kritiseres.

Dobling av forbudene mot å drive med dyr

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Mattilsynet reagerer nå strengere mot dyreeiere som bryter dyrevelferdsreglene. Tallet på dyreeiere som fikk forbud mot å drive med dyr ble doblet i 2018.

Grenseverdiene er faglig begrunnet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I forrige utgave av Svin fremkommer det påstander om at Norge har høyere grenseverdier for mykotoksiner enn i EU. Mattilsynet mener dette kan være misvisende, og egnet til å skape

Flere dyreeiere må avvikle

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det kommer fram i årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017.

– Grisen bestemmer hvor mye som trengs

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

– Hva er tilstrekkelig rote­materiale? Det er vel egentlig grisen som bestemmer hvor mye som trengs. Det holder som regel ikke å gi litt i bingen en gang i døgnet.