Stikkord

Dyrevelferd

– Det er helt klart behov for bedring i mange dyrehold og på flere områder. Samtidig er det viktig å anerkjenne at mange driver godt, med god dyrevelferd.

Dokumentarer og generell negativ mediedekning de senere årene omkring dårlig dyrevelferd har påvirket omdømmet til norsk svineproduksjon i negativ retning. Det viser undersøkelser MatPrat har gjort.

EUs dyrevelferdslovgivning har ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet bidratt til bedre dyrevelferd i EU.

Norsk dyrevelferd er god, og langt bedre enn det vi ser i mange andre land. Norsvin mener dyrehelse blir glemt i debatten om dyrevelferd. Syke dyr er dårlig dyrevelferd.

Det kan være snakk om at 60-70 svineprodusenter har blitt anmeldt til politiet etter innbrudd og ulovlige besøk i norske grisehus. De fleste som plutselig blir oppringt av politiet for

Svin har sammenlignet regler for svineproduksjon i Norge med EU, samt ordninger med ekstra dyrevelferd i noen EU-land. Dyrevelferd får stadig større fokus i Europa.