Stikkord

Dyrevelferd

Radikalt færre grisetragedier

Publisert: 25.01.2019 Oppdatert: 25.02.2019

Tiltak for å redusere tap av dyreliv og verdier nytter. I den verste femårsperioden mistet hele 8000 norske griser livet i brann. I 2018 ble det ikke registrert mer enn 17 griser tapt i brann.

Griseløftet – et riktig skritt å ta

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Nortura hadde midt i oktober tegnet griseløftavtaler med 111 produsenter og en leveranse av 120 000 slaktegris. En av produsentene som vil løfte grisen er Robert Heum i Vestfold.

Hva kan vi lære av EUs forskere?

Publisert: 15.10.2018 Oppdatert: 15.10.2018

Norge, Finland, Sverige og Sveits er de eneste europeiske landene med absolutt forbud mot å halekupere griser. Mange land bruker halekupering for å dekke over ugunstig miljø og oppstallingsforhold i produksjonen. 

Merpris for ekstra dyrevelferd

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Nortura innfører merpris og ei ny varelinje fra produsenter som har griseløft-avtale. Avtalen stiller krav om ekstra plass til smågriser og slakte­griser, dyrevelferd og anti­biotikabruk. 

Fire av ti slaktegrisprodusenter kontrollert

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Fire av ti slaktegrisprodusenter i Rogaland er kontrollert av Mattilsynet. Det betyr at 228 av totalt 581 produsenter er kontrollert, og det ble funnet ett eller flere avvik hos 166 av dem.

Billig og bra med bjørk!

Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Dei fleste har rikeleg tilgong på små lauvtre. Eit veldig godt forskningsprosjekt i Finland fann at det leike/sysselsetjingsmaterialet som varte lengst og var mest populært over tid for grisen, var bjørkestokkar. Det er fullt mogleg å bruke anna trevirke også, men bjørka held lengst på smaken/lukta si.