Stikkord

Dyrevelferd

I et initiativ for å forbedre dyrevelferden i norsk landbruk publiserte AgriAnalyse på bestilling fra Norges Bondelag i april en detaljert vurdering av kostnadene forbundet med ulike dyrevelferdstiltak.

Dyrevelferdsprogrammene (DVP) er viktige i arbeidet med å ­dokumentere og forbedre dyrevelferden i Norge. Fra og med 1. januar 2024 må din avtaleveterinær ha bestått kurs for å gjennomføre DVP-besøk

I midten av september leverte Norsvin sitt tredje innspill til den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd. Og den viktigste driveren for god dyrevelferd er bonden sjøl, mener Norsvin.

Norsvin har nylig levert inn et nytt innspill om svin til ny stortings­melding om dyrevelferd. I denne andre runden var en beskrivelse av dagens dyrehold for alle produksjonsdyr etterspurt. 

– Det er helt klart behov for bedring i mange dyrehold og på flere områder. Samtidig er det viktig å anerkjenne at mange driver godt, med god dyrevelferd.

Dokumentarer og generell negativ mediedekning de senere årene omkring dårlig dyrevelferd har påvirket omdømmet til norsk svineproduksjon i negativ retning. Det viser undersøkelser MatPrat har gjort.