Stikkord

Norden

EU-vedtak kan ødelegge svensk dyrehelse

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Sverige frykter at nye alvorlige husdyrsykdommer kan komme inn i landet. EU skal nemlig beslutte hvilke dyresykdommer som landene har rett til å kreve prøvetaking for ved handel.

Flere smågriser og økt smågrisdødelighet

Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018

Den danske produktivitets­økningen viste en framgang på 1,1 avvente griser per årspurke for 2017. Men smågrisdøde­ligheten økte også med 0,4 prosent.

Frykter villsvinsykdommer

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Det anslås at den svenske populasjonen av villsvin er mellom 300 000 og 400 000 dyr. Også i Norge øker populasjonen, og Norsvin frykter at villsvin skal dra med seg flere uønskete sykdommer.

Beste danske år på lenge

Publisert: 19.01.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Det har vært mye å glede seg over for danske svineprodusenter økonomisk i 2017. Året har vært det beste på mange år.

Optimisme i Sverige

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Svenske svineprodusenter har blitt et slags referanse for bærekraftig europeisk svineproduksjon. De får stabil merbetaling for kjøttet, og etter nesten 10 års pause bygges det igjen grisehus i nabolandet.