Stikkord

Norden

Sverige frykter at nye alvorlige husdyrsykdommer kan komme inn i landet. EU skal nemlig beslutte hvilke dyresykdommer som landene har rett til å kreve prøvetaking for ved handel.

Den danske produktivitets­økningen viste en framgang på 1,1 avvente griser per årspurke for 2017. Men smågrisdøde­ligheten økte også med 0,4 prosent.

I stigende grad blir danske griser eksportert til utlandet, noe som går ut over arbeidsplassene på danske slakterier.

Det anslås at den svenske populasjonen av villsvin er mellom 300 000 og 400 000 dyr. Også i Norge øker populasjonen, og Norsvin frykter at villsvin skal dra med seg

Det har vært mye å glede seg over for danske svineprodusenter økonomisk i 2017. Året har vært det beste på mange år.