Stikkord

Næringspolitikk

Styret fikk med seg mange konstruktive innspill å jobbe videre med ­under årsmøtedebatten på Norsvins årsmøte 2023. De viktigste temaene som ble berørt var konsesjonsregelverket, økonomien i svineproduksjon og resultatene

Norsvins styreleder Per Inge Egeland sa at Norsvin er godt ­rustet for framtida, og at økonomien i norsk svineproduksjon er god. Til tross for dette, uttrykte Egeland bekymring for at

Jordbruksoppgjøret har fortsatt stor betydning for svineprodusenter, selv uten målpris. Jordbruks- og svinenæringen aldri opplevd så store kostnadsøkninger som i tiden etter forrige jordbruksavtale.

I Troms har de på litt under 30 år opplevd en kritisk reduksjon i ­antall svineprodusenter. I 1995 var det over 60. Nå er det seks igjen. Prosjektet «Gris i

– Det viktigste for Norsvin er at jordbruket får rett tallgrunnlag slik at inntektsgapet i jordbruket kan tettes.

– Mange svineprodusenter teller nå på knappene. Gidder jeg dette lenger? Det kommer stadig nye krav, og økonomien tåler ikke store nyinvesteringer, sier Leidulf Sigmundstad.