Stikkord

Næringspolitikk

– Mange svineprodusenter teller nå på knappene. Gidder jeg dette lenger? Det kommer stadig nye krav, og økonomien tåler ikke store nyinvesteringer, sier Leidulf Sigmundstad.

Et norsk beredskapslager av matkorn bør være så stort at det dekker seks måneders normalforbruk. Lagring ut over dette vil kreve uforholdsmessig stor investering i forhold til beregnet nytte.  

Svineprodusentene blir færre, men større. Antall avvente smågriser ligger på 31 mot 28,4 i dag. Svinekjøttsalget synker med én prosent i året. Konsesjonsregler og tollvern blir omtrent som i dag,

Bøndene inngikk i år en jordbruksavtale med regjeringen med en total ramme på 10,9 milliarder kroner. Avtalen gir full kostnadskompensasjon, samt muligheter til en inntektsvekst i 2022 på 28.500 kroner. 

Svak økonomi og fravær av investeringslyst gikk igjen i ­Norsvins årsmøtedebatt. Mange frykter nå at rekrutteringen til svinenæringa blir skadelidende.

– Premissene for hvordan vi kan leve livene våre privat, for ­Norsvin som avlsselskap, og for oss som mat- og svineprodusenter er drastisk endret. Mest sannsynlig for alltid.