Stikkord

Økologi

Det kan være penger å hente i økologisk svineproduksjon. Men produksjonen har også kritiske faktorer som må tas hensyn til. Det viser en undersøkelse som NIBIO har gjennomført. 

Det treårige prosjektet «Økologisk svin – fra jord til bord» er nå avsluttet. Hovedkonklusjonen er at produksjonen blir så kostbar at kun et lite antall forbrukere er villig til å

Økologisk svineproduksjon har så langt ikke fått noe fotfeste i Norge. Nå satser Grøstad Gris økologisk. På kort sikt er 5000 økologiske slaktegriser på vei inn i butikkhyllene.

Innegris. Vi kjenner til uttrykket. Økobonde Heinrich Jung går for utegris. Han mener at det gavner bondens økonomi, kvaliteten på kjøttet og ikke minst grisens livskvalitet.

Positive driftsresultater, reduserte klimagassutslipp og et støttenivå langt under grønne sertifikater er viktige resultater fra en undersøkelse av anlegg for salg av varme hos bønder og skogeiere.

Nå rører det seg litt når det gjelder øko-kjøtt, også økologisk svinekjøtt. Norsk økologisk gris AS har for eksempel fått bevilget nærmere tre millioner kroner til utvikling av sitt prosjekt