Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slik satses det på øko-kjøtt i 2006

Nå rører det seg litt når det gjelder øko-kjøtt, også økologisk svinekjøtt. Norsk økologisk gris AS har for eksempel fått bevilget nærmere tre millioner kroner til utvikling av sitt prosjekt i 2006.


Slik satses det på øko-kjøtt i 2006

Nå rører det seg litt når det gjelder øko-kjøtt, også økologisk svinekjøtt. Norsk økologisk gris AS har for eksempel fått bevilget nærmere tre millioner kroner til utvikling av sitt prosjekt i 2006.

 

Dette går fram av en rapport om utviklingstiltakene innen økologisk landbruk i 2006. Det er Statens landbruksforvaltning (SLF) som har lagd rapporten, og det er også SLF som har bevilget midler, til sammen 38 millioner kroner, til utviklingstiltak innenfor økologisk landbruk i år. Det politiske målet er som kjent at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i Norge skal være økologisk i 2015.

 

GRØSTADGRIS AS

En del av prosjektmidlene går også til utviklingstiltak for økologisk svinekjøtt, hvor Grøstadgris AS, drevet av Gry Beate og Hans Runar Knapstad i Våle, Vestfold, (se Svin 4/05) er den dominerende aktøren. De har startet prosjektet Norsk økologisk gris AS, som for inneværende år er bevilget kr 2 911 500 i prosjektmidler. Prosjektet skal gå fram til 2009, og målet er et salg på 300 tonn økologisk svin som stykningsdeler og videreforedlet vare innen utgangen av 2009. Dette skal gi en omsetning på 30 millioner kroner, og et forbruk av 1500 tonn økologisk korn.

Prosjektet støttes blant annet fordi det omfattes av en helkjedeavtale, hvor målet er å bygge opp et marked for økologisk svinekjøtt og foredlete produkter. Det skal brukes norske råvarer i svinefôret så langt det er mulig, og dermed virke positivt for avsetning av norsk økologisk korn og proteinråvarer. Prosjektet skal naturligvis også gi sunn økonomi for primærprodusent og Norsk økologisk gris AS.

Det er ikke bestemt om det skal bygges opp rundt merkevaren Grøstadgris, eller om det skal en helt ny merkevare a la Norsk økologisk gris.

 

ØKOKJØTT BROVOLD AS

Trygve Brovold AS i Stange, Hedmark, startet sitt prosjekt allerede i 2005, og målet er å vinne innpass i Oslo-området. Salgsvolumet, som var under et tonn per måned i 2004, skal mangedobles i løpet av en treårsperiode. Avtalepartene er fire produsenter i Hedmark, samt fire utsalgssteder (Trygve Brovold AS og tre Helios-utsalg, hvorav to ligger i Oslo og et i Hedmark). Presentasjon og profilering skal bedres.

 

ØKOKJØTT SYKKYLVEN

Dette prosjektet eies av Fylkesmannens landbruksavdeling i Møre og Romsdal, og målet er å få omsatt mer av det økoproduserte kjøttet i nærområdet til høyere pris. I 2006 er målet at deltakerne skal selge og foredle alt økologisk storfekjøtt (3,6 tonn) og halvparten av fårekjøttet (1,4 tonn). Helkjedeavtalen er inngått mellom ni produsenter i Sykkylven, Stranda videregående skole (skjæring/pakking/foredling), Økodirekt AS og serveringsstedet Petrines Gjestgiveri.

 

GILDE ØKOLOGISK KJØTT, COOP OG NORGESKJEDEN

Prosjektet eies av Gilde Norge BA, og er for i fjor og i år til sammen tildelt om lag 2,4 millioner i prosjektmidler. Helkjeden har Gilde, Norgesgruppen og Coop som sine tre aktører. Gildekonsernets grupperinger blir alle involvert. Gildes økologiske produsenter av storfekjøtt får en merpris på to kroner per kilo. Økologisk lam får en merpris på kr 3 per kilo fra uke 39 til 49. Et avtaletillegg på henholdsvis kr 1,30 per kilo (storfe) og 0,80 (lam) kommer i tillegg hvis dyra er meldt inn i tråd med Gildes krav.

Coop har som mål å oppnå full distribusjon av ferske økologiske kjøttprodukter i store Coop Megabutikker i 2006, samt Coop Megabutikker som er miljøsertifisert (Svanemerket). Men også andre Coop-butikker som er interessert skal kunne legge til rette for salg av økokjøtt.

Norgesgruppens mål for inneværende år er å oppnå full distribusjon av ferske økologiske kjøttprodukter i Ultrakjeden. Målet er videre å oppnå 80 prosent distribusjon av utvalgte økokjøttprodukter i Menykjeden. Også her skal andre butikker som viser interesse kunne få tak i økologisk kjøtt.