Stikkord

Kjøttindustri

Duroc blir felles farrase

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge fra 1. september.

60 år i salamiens tjeneste

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Salamikongen Grilstad AS i Trondheim pusher rundt tre tusen tonn av sine spekepølsevarianter i året. Jubilanten har dog sluttet å fyre med sagflis på fabrikkgulvet.

Grisen ble taperen i årets oppgjør

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

– På kjøttsiden ble grisen den store taperen i tilbudet fra staten, både når det gjelder muligheter for prisuttak og markedsregulering. Legger vi til  kraftfôrprisøkningen så blir dette veldig tydelig, sier Trine Hasvang Vaag.

Fatland og Nortura best

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Fatland var best i slakteri-Norge i 2016, knepent foran Nortura. Omsetningen hos Fatland er nå 4,3 milliarder. Resultat før skatt ble 82 millioner.

Kjøttkvalitet over 16 år hos norsk duroc

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura er nå klar til å bruke ren norsk duroc i slaktegrisen. Med de nivåene av intramuskulært fett (IMF) som er i morlinjene kan vi forvente at den nye Edelgrisen har et IMF-nivå som er høyere enn i Norhybrid-slaktegrisen og den gamle Edelgrisen.

– Bonden mer avhengig av norsk kjøttindustri

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Det er fullt mulig å se for seg at norsk kjøttindustri kjøper råstoff i utlandet. Det betyr at norske bønder blir enda mer avhengige av norsk industri, sa Ståle Gausen til Norsvins årsmøte.