Stikkord

Kjøttindustri

Det nederlandske selskapet Vion Food Group har svært positive ­erfaringer med menneskelig detektering av rånelukt. Under to ­prosent av slakttilførselen av hanngriser blir i dag klassifisert som kjøtt med rånelukt.

Kjøttprosenten har så langt i år gått noe ned selv om den logisk sett ikke burde det. Flere spør seg hva årsaken kan være. 

Slakting er i dag organisert i slaktelinjer der mage og tarm fjernes først etter skolding og sviing. I prosjektet RoBUTCHER er slakte- og skjæreprosedyren snudd på hodet. Spørsmålet er om

Slakteriene fikk svake resultater i 2022. Det kan forklares med ­kraftig kostnadsøkning på blant annet energi- og transport. Bare Nortura får røde tall. Lillebror Jens Eide på Sørlandet gjør det

For få år siden ble man bevisst på et nytt kvalitetsavvik i ­svinekjøtt – spesielt i skinke. Dette kvalitetsavviket forårsaket betydelige tap, spesielt for kokeskinkeprodusenter i flere ­europeiske land, også

De to beste på slaktegris i Norge er fra Nesna i Nordland. De får gris fra samme smågrisprodusent, og har begge vært stabile i toppen av Ingris. Men strategien er