Stikkord

Driftledelse

Nes Purkering AS hadde de beste produksjonsresultatene i 2020. Hva er hemmeligheten? Driftslederen peker på tre ting; systematikk, systematikk og systematikk.

Flere svineprodusenter har utenlandske ansatte. Strenge koronatiltak betyr ekstra ­utfordringer.

Smågris- og kombinertprodusentene har nå fått to konsesjonsgrenser å forholde seg til. Det betyr at du som smågris- eller kombinertprodusent må planlegge produksjonen i enda større grad enn du har

Det har vært en forholdsvis stabil utvikling i antall purkeringer her til lands. I mars 2005 var det 10 ringer i drift, mens det i oktober 2019 var 11 ringer

– Noen trodde vi var gale som investerte fire millioner i ­halvannet mål grisehus på 90-tallet, men det har vist seg å være en god investering. Vi har overlevd nedturene

Gjennom å registrere fôr i Ingris tilvekstdel får du en god oversikt over en stor del av kostnadene i din produksjon. I p-rapporten kan du blant annet se på tall