Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

Stikkord:

Utenlandske ansatte gir utfordringer

Flere svineprodusenter har utenlandske ansatte. Strenge koronatiltak betyr ekstra ­utfordringer.


Korona- og strenge innreiserestriksjoner gir først og fremst utfordringer for bær- og grønnsakprodusenter. Det er en utfordring å innkvartere mange arbeidere. Hvis en person blir syk kan det ha store konsekvenser. Husdyr­produsenter skal normalt ha inn en arbeidstaker slik at det er lettere å finne løsninger for innreisekarantene. Det er også både mindre sjanse og har normalt færre konsekvenser om den ene blir smittet. 

– Vår erfaring er at det stort sett går greit å få inn arbeidskraft fra utlandet. Det er generelt bær og grønnsak­produsenter eller de som skal ha flere arbeidere som har størst utfordring med koronarestriksjonene. Det er også vanskelig å argumentere for at en skal ha inn jordbærplukkere allerede i april, forteller Hans Nummestad, leder i Landbrukstjenester Østfold. 

Men gårdbrukere som skal ha inn arbeidere må ordne det slik at alle papirer er i orden før de ansatte krysser grensa. Nummestad anbefaler at den som kommer har med ansettelseskontrakt som viser at de ikke er ferske i jobben. Poenget er at dette er kvalifisert arbeidskraft. Det kan også være smart med et skriv/attest fra Landbrukstjenester om hvilken produksjon du driver (bær og grønt­produksjon pluss husdyr­produksjon regnes som samfunnskritisk oppgave), og der det påpekes at det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I tillegg kreves godkjennelse av innkvartering med henblikk på karantene av Arbeidstilsynet. Her skal hver ansatt ha enerom med tilgang til internett, eget bad og eget kjøkken/måltidsordning. Alternativt må arbeidstageren ta 10 dager på karantene­hotell. Dessuten må alle som kommer ha en døgnfersk negativ koronatest fra hjemlandet.

 

Fikk inn ansatt med korona
Svin har ringt rundt til noen svine­produsenter med utenlandske arbeidstagere. De aller fleste har fått inn eller de hadde sin ansatte i landet før de strenge tiltaka kom på nyåret. Men hos svinebonde Jørn Ellingssen i Meløy sør for Bodø måtte den ansatte fra Litauen kjøre bil gjennom Finland og Troms for å komme til gården. Han fikk ikke kjøre gjennom Sverige. Andre som kom s­einere har fått til det. Arbeideren til Harald Aaserød i Sarpsborg kjørte nylig bil gjennom Sverige. I Skjåk i ­Innlandet har svinebonde Tore Kummen fått inn sin ansatte østeuropeer med fly til Gardermoen og videre til karanteneinnkvartering på gården. 

– Men du må ha alle papirer i orden før den ansatte kommer, understreker både Kummen og Aaserød. Sistnevnte møtte også selv opp på svenskegrensa for å være behjelpelig hvis det ble spørsmål om papirer. I Søgne i Agder har Jon Leif Eikaas i Sommerveien ­Purkering fått sine to arbeidere fra Polen via Danmark med bil. Eikaas valgte å ha dem på karantenehotell. 

Karantenehotell ble løsningen da de ellers skulle delt bad og kjøkken i ­leiligheten på gården. Hotel koster 500 kr per døgn, men vi er glad vi tok dette gjennom karantenehotell, sier Eikaas. En av de ansatte ble koronasyk mens han var på hotell selv om han hadde testet negativt både i Polen og ved innreise til Norge. Han var virkelig syk og var 10 dager på sykehus, forteller Eikaas. 

Dette var i månedskiftet mars/april. Nå er karantenetid/sykdommen over, og begge de ansatte jobber på gården. Ove Aanestad i Varhaug på Jæren har også normalt to ansatte fra Polen i sommerhalvåret, men klarer seg fore­løpig med den ene som har vært her hele vinteren. 

– Det er mye smitte i Polen akkurat nå, og jeg ønsker ikke å risikere å få smitte inn på gården, sier Aanestad. Han har et poeng siden Polen, Estland og Ungarn er landene i Europa med mest smitte når dette skrives. Sverige har også relativt høye smittetall. Litauen og Latvia er nærmere Norge i smittetall, og risikoen er lavere. Lavest smitte per 100 000 innbyggere har Island, Danmark, Finland og Portugal.