Stikkord

Verden ellers

Fakta om Mexicos griser

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Den totale svineproduksjon i Mexico blir gradvis større, kriser til tross. Likevel er den et langt stykke unna å dekke det nasjonale behovet for grisekjøtt.

Ontario Pork – en bondestyrt omsetningsorganisasjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Den kanadiske provinsen Ontario har 3600 svineprodusenter. Nesten 2000 av dem får hovedinntekten sin fra svinekjøttproduksjon.

Slik utvikler verdensmarkedet seg mot 2020

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Global etterspørsel etter svinekjøtt vil øke, og dermed også prisene. Men prisene i EU vil ikke gjøre det mulig å skape eksportoverskudd slik som i USA, Canada og Brasil. EU-produksjonen vil synke.

500 ansatte over hele verden

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Topigs Norsvin blir verdens nest største selskap på svinegenetikkens område. 500 ansatte over hele verden skal jobbe i det nye selskapet, og Norsvins eierpost på 33,5 prosent er verdsatt til 450 millioner kroner.

Produktivitet er viktigst for produksjonskostnadene på svinekjøtt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Polen, Tyskland og Spania har de høyeste produksjonskostnadene på svinekjøtt i EU. De laveste kostnadene har Nederland, Danmark og Frankrike.

1500 purker, ingen kastrering og eget slakteri

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Svineproduksjon i Sør Afrika både ligner og er veldig forskjellig fra norsk produksjon. Cilliers Louw ved Cape Town produserer 65 kilos slaktegris uten kastrering.