Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Stikkord: ,

Godt Topigs Norsvin-resultat

I 2017 oppnådde Topigs Norsvin et driftsresultat (EBIT) på 9,4 millioner €, nærmere 90 millioner norske kroner. 


Dette er en økning på 140 prosent sammenlignet med 2016, da resultatet var 3,9 millioner €, eller nærmere 37 millioner norske kroner.

Topigs Norsvin er et av verdens største selskaper innen svinegenetikk. Norsvin er en av eierne av selskapet, og norsk svinegenetikk blir distribuert ut i det internasjonale markedet via Topigs Norsvin.

TN70-suksess
Topigs Norsvin har økt salget med nærmere 200 millioner kroner til kr 1,3 milliarder. På morlinjer økte salget med 10 prosent. Størstedelen av økningen i salget kommer fra suksessen med selskapets TN70-purke. Også salget av farlinjer gikk opp. Farlinjene til Topigs Norsvin passer bra i forhold til markedets etterspørsel. Dette er det beste økonomiske resultatet i Topigs Norsvins historie, det norske bidraget med Norsvin landsvin er en av de viktige faktorene for den fine utviklingen.