Stikkord

Meninger

Optimisme og økonomisk løft

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Etter år med krevende markedsituasjon og dårlig økonomi, flere negative om­taler som har satt næringas omdømme på prøve, er det nå tid for å bringe framtids­optimisme inn i svine-­næringa.

Grisebønder i grønt skifte

Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Norske svineprodusenter blir stadig flinkere til å tenke bærekraft. Det ser vi mange eksempler på, og du kan lese om flere som satser på energisparing og bærekraft i denne temautgaven av Svin.

Magert og lite framtidsrettet

Publisert: 25.06.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Dessverre ble resultatet av årets jordbruksforhandlinger svært magert og lite framtidsrettet for norske svineprodusenter og norsk svine­produksjon.

Framtidige muligheter

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

En kan trygt si at norsk svineavl har vært en suksess! Gjennom målrettet faglig ­avlsarbeid og organisering kan vi i dag vise til verdens­ledende svinegenetikk på morsiden med Norsvin landsvin.     

Gris er god sirkulærøkonomi

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Grisen har et svært gunstig klimaavtrykk sammenliknet med andre husdyrproduksjoner. Selv om verdens svineproduksjon er stor, så blir den likevel liten i den store sammenhengen når det gjelder ressursforvaltning.

Tenke nye tanker

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

I ulike sammenhenger trekkes den «norske modellen» fram som en suksess for norsk landbruk og norsk matproduksjon. Den norske modellen bygger på ulike forutsetninger og områder, der blant annet norsk landbrukspolitikk har vært sentral hva gjelder stabile og forutsigbare rammebetingelser.