Stikkord

Meninger

Hanngrisprosjektets historie

Publisert: 10.04.2018 Oppdatert: 03.05.2018

Issue: Svin 2 2011

– Vi lyktes ikke med målet om 10 prosent vaksinekastrering i 2015. Vaksinekastrering er neppe den endelige løsningen, men det er foreløpig det vi har.

Hør hvorfor Ingris er viktig som verktøy for styring, resultatmåling og dokumentasjon.

Prisene ned

Publisert: 22.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2011

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars.

Gjenvalg på Heggheim

Publisert: 20.03.2018 Oppdatert: 23.04.2018

Issue: Svin 2 2016

På Norsvin SA sitt årsmøte på Hamar i dag, ble Geir Heggheim, Rogaland, gjenvalgt som styreleder.

Historisk milepæl

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Offisiell åpning av Norsvins nye topp moderne seminstasjon den 9.mai markerer en ny viktig milepæl i Norsvins historie.

Ny bioteknologi må tas i bruk

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er på tide å ta nye skritt i svineavlens utvikling. Verden har fått nye bioteknologiske metoder som kan vise seg å få stor og positiv betydning.  Særlig kan dette gjelde bedre husdyrvelferd og fjerning av farlige sjukdommer.