Stikkord

Meninger

Så kom utkastet til ny gjødselforskrift. Jobben med forskriften har tatt 14 år. Den har vært på bordet til åtte-ni landbruksministere.

I en tid hvor europeisk landbruk gjennomgår større endringer, står norske bønder – også svineprodusenter – overfor både direkte og indirekte utfordringer.

I kjølvannet av oppdagelsen av afrikansk svinepest (ASP) blant villsvin i Sverige, er bekymringene rundt sykdommens potensielle spredning til Norge blitt forsterket. ASP, som er en av de mest alvorlige

I lys av diskusjonen om markeds- og produksjonsreguleringen for svinekjøtt omtalt på side 12 i dette nummeret av SVIN, er det viktig å reflektere over styrkene i det nåværende systemet.

Landsvinet har vært en del av Norsvins avlsarbeid siden etableringen av organisasjonen i 1958. Men historien er mer komplisert og vakker enn som så. Og svineholdet har lange tradisjoner her

Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre afrikansk svinepest i Norge. Dette sa vi høsten 2020. Nå