Stikkord

Meninger

Magert og lite framtidsrettet

Publisert: 25.06.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Dessverre ble resultatet av årets jordbruksforhandlinger svært magert og lite framtidsrettet for norske svineprodusenter og norsk svine­produksjon.

Framtidige muligheter

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

En kan trygt si at norsk svineavl har vært en suksess! Gjennom målrettet faglig ­avlsarbeid og organisering kan vi i dag vise til verdens­ledende svinegenetikk på morsiden med Norsvin landsvin.     

Gris er god sirkulærøkonomi

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Grisen har et svært gunstig klimaavtrykk sammenliknet med andre husdyrproduksjoner. Selv om verdens svineproduksjon er stor, så blir den likevel liten i den store sammenhengen når det gjelder ressursforvaltning.

Tenke nye tanker

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

I ulike sammenhenger trekkes den «norske modellen» fram som en suksess for norsk landbruk og norsk matproduksjon. Den norske modellen bygger på ulike forutsetninger og områder, der blant annet norsk landbrukspolitikk har vært sentral hva gjelder stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Hvilken struktur vil vi ha i morgendagens svineproduksjon?

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Som vi alle kjenner til, ønsket staten under siste jordbruksforhandlinger å tydeliggjøre konsesjonsregelverket vi har i dag. Det er spesielt engangspurkeproblematikken staten ønsker begrens­ninger på.

Smitterisikoen er stor

Publisert: 06.04.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det alle svineproduserende land i Europa frykter aller mest om dagen er afrikansk svinepest. Det er smittetrussel nummer én. Ingen behandling eller vaksine kan knekke den, og skade­potensialet er enormt.