Stikkord

Meninger

Smitterisikoen er stor

Publisert: 06.04.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det alle svineproduserende land i Europa frykter aller mest om dagen er afrikansk svinepest. Det er smittetrussel nummer én. Ingen behandling eller vaksine kan knekke den, og skade­potensialet er enormt.

Bærekraft – en trussel eller mulighet?

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Den siste tidens fokus rundt klima og bærekraft kan for norsk husdyrproduksjon føles som en kald motvind. Det hele toppet seg med EAT-rapporten som konkluderer med at kjøttforbruket må dramatisk ned for å redusere klima- avtrykket.     

Rammebetingelser

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

I skrivende stund har vi på høring forslag knyttet til konsesjonsregelverket i norsk svineproduksjon.

Svineproduksjon ved et veiskille

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Mange svineprodusenter føler nå at produksjonen deres står ved et veiskille. Stram økonomi over lengre tid har presset økonomien og betalingsevnen hardt. Dette skyldes først og fremst ubalansen i svinekjøttmarkedet. Den svir.

Vi og verden

Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Dette var temaet på NHOs årskonferanse 2019. Fra foredragsholderne ble det presentert viktige handelspolitiske rammebetingelser, kunde­spesifikke rammer, tillitsforhold og globale trender som viktige forutsetninger for økt eksport og internasjonalisering.

Spennende tider

Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Vi har nettopp lagt bak oss et år med dårlig økonomi i svineproduksjonen, og det er nå sterkt nødvendig å få bedret markedsbalansen og løfte økonomien i svinenæringa.