Stikkord

Meninger

Finansiering av nasjonal svineavl

Publisert: 01.12.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.

MRSA og veien videre

Publisert: 30.11.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre åpner for at vi som svineprodusenter kan få dekket en større andel av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

Kjøttet utfordres

Publisert: 28.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Kjøttprodusentene bærer åpenbart et stort helse- og miljøansvar på sine skuldre. Men det er fortsatt bruk for dem.

Bekymrete blikk

Publisert: 28.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Liberalisering og biologi

Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.

Smågriskaos

Publisert: 25.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Smågrismarkedet preges av en krevende ubalanse. Vi må optimalisere omsetningen og få flere slaktegrisprodusenter.