Stikkord

Meninger

Viktig å dekke markedet

Publisert: 22.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

En høst preget av god markedsbalanse for svinekjøtt og store kornavlinger gjør godt. Innhøstingen har dog vært preget av fuktig vær og fulle kornmottak på Østlandet.

Sover produsentene i timen?

Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er stadige diskusjoner rundt temaet immunkastrering av gris. Selv om det er mange som mener mye i det stille, savner jeg det store engasjementet i denne viktige saken.

Kjøtt som lokkevare

Publisert: 25.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

I bladet Dagligvarehandelen har det i sommer vært en interessant debatt om kjøttpriser.

Gode nyheter i kø

Publisert: 25.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er alltid hyggelig å kunne trykke gode nyheter. Dagens utgave av Grisebørsen i Svin bør være oppløftende lesning for alle svineprodusenter. Etter mange tøffe år øker lønnsomheten betydelig i alle produksjonene.

Industriell verdiskaping

Publisert: 10.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk slakte- og kjøttforedlingsindustri jobber hver dag målrettet med å øke verdiskapingen gjennom tiltak som effektivisering og strukturrasjonalisering. Dette er avgjørende viktig for å opprettholde konkurransekraften og marginene i et stadig krevende sluttmarked.

Kjøttets verdi og klassifisering

Publisert: 29.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Hvor godt gjenspeiler klassifiseringen verdien av slaktet, som er grunnlaget for videre verdiskapning i verdikjeden?