Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norge er storimportør av mat


Norge er storimportør av mat

 

Norge er storimportør av matvarer produsert i utlandet.

I fjor importerte Norge over tre millioner tonn landbruksvarer til en verdi av 22 milliarder kroner. EU er Norges største handelspartner, og EU sto for 68 prosent av denne importverdien. Det er særlig importen av bakervarer, ost, frukt og grønnsaker som har økt, men også for kjøtt, selv om volumet gikk litt ned, leser vi i statens landbruksforvaltnings årsrapport for 2004.

Bildet er med andre ord mer sammensatt enn mange vil ha det til når diskusjonen om norsk tollbeskyttelse raser som verst.

Det er en villet, og etter vårt syn helt riktig politikk, å sørge for importbeskyttelse slik at vi kan dyrke norsk jord, produsere kvalitetsmat og holde oppe kulturlandskapet, samtidig med at landbruket på denne måten tilfører samfunnet titusenvis av norske arbeidsplasser. Vi stenger ikke verden ute av den grunn.