Stikkord

Produksjon

Nå må du planlegge bedre

Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Smågris- og kombinertprodusentene har nå fått to konsesjonsgrenser å forholde seg til. Det betyr at du som smågris- eller kombinertprodusent må planlegge produksjonen i enda større grad enn du har gjort frem til 2020.

Landbruksunntaket for innløsning av festetomter

Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

Tomtefesteloven § 32 gir fester av tomt til bolig- eller fritidsbolig rett til å løse inn festetomten når festetiden er ute, eller når det har gått minst 30 år av festeforholdet. Innløsningssummen er relativt lav sett i forhold til markedsverdien på tomten; grunneier kan velge mellom 25 ganger årlig festeavgift eller 40 % av råtomtverdien.

Prisendringene framover

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår.

Kort om yrkesskader

Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2018 ble rapportert inn 2504 arbeids­ulykker med personskader i industrisektoren. Dette tilsvarer 5 personer per 1000 arbeidstakere. Innenfor jordbruket var tallet 374, eller snaue 7 personer per 1000 arbeidstakere. 

Grunnlaget for suksess legges i drektighetsavdelingen

Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Ikke reduser fôringa de siste dagene før grising. Nye forsøk gir ny kunnskap om fôringen i drektighetstida. På Herningkongressen 2019 snakket Gunner Sørensen fra Seges og Peter Kappel Theil fra Århus Universitet om dette.

Sjekk purkene for blærekatarr

Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Blærekatarr hos purker er en utfordring i Norge og i hele verden. Det gir flere dødfødte, lavere fødselsvekt og mindre livskraftige grisunger.