Stikkord

Produksjon

Kort om gjerdeholdaarskog

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Gjerdehold er et klassisk diskusjonstema. Det reiser mange spørsmål og problemstillinger. I det følgende skal jeg omtale enkelte av de problemstillingene som oppfattes å være praktiske for eiere av landbrukseiendommer. 

Pigg – ny avvenningsblanding

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

En smidig overgang fra die­perioden til smågrisperioden reduserer forekomsten av diaré og behovet for behandling.

Tilpassinger gir resultat på bunnlinja

Publisert: 17.10.2018 Oppdatert: 17.10.2018

Antall bedekninger og smågriser må tilpasses kapasiteten i grisehuset, eller omvendt, om det ikke skal gå utover kvaliteten på grisene og fortjenesten i svineproduksjonen.

Hva kan vi lære av EUs forskere?

Publisert: 15.10.2018 Oppdatert: 15.10.2018

Norge, Finland, Sverige og Sveits er de eneste europeiske landene med absolutt forbud mot å halekupere griser. Mange land bruker halekupering for å dekke over ugunstig miljø og oppstallingsforhold i produksjonen. 

Et utbrudd av ondartet lungesjuke i slaktegrisbesetning

Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018

Riktig fôring gir bedre klauver

Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018

Svinegenetikk i rask fremgang betyr også endring i det ernæringsmessige behovet til dyra. Større krav stilles til fôrleverandør og svineprodusent når det gjelder fôrsammensetning og riktig bruk av fôret for å sikre balansen mellom høy ytelse, god helse og dyrevelferd.