Stikkord

Produksjon

Grisen – en klimavinner

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Grisen har et svært gunstig klimaavtrykk. Landbruket under ett står for 8,7 prosent av Norges klimautslipp. Grisen står for åtte-ni prosent av landbrukets samlete utslipp.

– Vi har et dyrevelferdsmessig forsprang

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

– Vi har et stort forsprang når det gjelder dyrevelferd og helse. Store svineproduserende land kommer nå til oss for å lære hvordan vi har taklet utfordringene.

Dobling av forbudene mot å drive med dyr

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Mattilsynet reagerer nå strengere mot dyreeiere som bryter dyrevelferdsreglene. Tallet på dyreeiere som fikk forbud mot å drive med dyr ble doblet i 2018.

Svinepest i hele Kina

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Svinepesten har nå spredd seg til alle Kinas provinser.

Generasjonsskifte på gårdsbruk

Publisert: 12.04.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Generasjonsskifte på gårdsbruk kan reise mange spørsmål som det kan være nyttig å ha tenkt gjennom og tatt stilling til før generasjonsskiftet gjennomføres. I det følgende vil jeg derfor omtale enkelte slike aktuelle spørsmål og problemstillinger:

Afrikansk svinepest er den største trusselen

Publisert: 11.04.2019 Oppdatert: 11.06.2019

– Afrikansk svinepest er trolig den største trusselen mot Europas og verdens svineproduksjon i dag. Men det er mye vi kan gjøre for å unngå sykdommen.