Stikkord

Produksjon

På Sørlandet gikk de i gang med et SPF-prosjekt i 2018. Nå har de fleste av de rundt 30 besetningene i regionen SPF-status.

Stadig flere bruker halm som strø til grisen. Normalt krever dette kostbart utstyr til kutting, men noen har funnet en annen løsning. 

Først kom NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» og nå etter nyttår kom resultatene fra Mattilsynets tilsyns­kampanje, med påfølgende svært kategoriserende medieoppslag. Svinebonde Inger Liv Røyter Thoresen (65) tror dette gjør noe med

Norske Skog Skogn AS i Levanger har planer om storsatsing på biogassproduksjon med opptil 700.000 tonn husdyrgjødsel. Fra før har nabo Biokraft Skogn AS landets største biogass­produksjon, men foreløpig uten

Etter at Jakob Johnsen (21) overtok produksjonen til Marianne og Frode Vik på gården Vik i Kvæfjord kommune økte han på kort tid fra 21 til 30 avvente grisunger per

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at