Stikkord

Produksjon

Allemannsretten

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk over annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett.

Ondartet lungesyke

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ondartet lungesyke skyldes infeksjon med bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae. Det finnes 15 forskjellige typer, hvorav noen er ganske aggresive og andre er relativt milde. 

Mære best på gris i år

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Mære Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i 2018, tett fulgt av Tomb landbruksskole.  Elevene Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande leverte den beste oppgaven. 

Grenseverdiene er faglig begrunnet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I forrige utgave av Svin fremkommer det påstander om at Norge har høyere grenseverdier for mykotoksiner enn i EU. Mattilsynet mener dette kan være misvisende, og egnet til å skape unødvendig usikkerhet i svinenæringen.

Matrester satt i system

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Mennesker har siden tidenes morgen gitt matrester til husdyra sine. Etter krigen startet mange bynære svineprodusenter i Norge med sin egen skyllerute. 

Satser økologisk med grisemøkk

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Vestfold satses det på økologisk korn med grismøkk som gjødsel. – Det er en ekstra utfordring og krever langsiktig planlegging sier Flåtten, men med god gjødseltilgang blir det mer igjen i lommeboka.