Stikkord

Produksjon

Er samfunnet tjent med villsvin i Norge?

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Artsdatabanken mener at villsvin har stort invasjonspotensiale og liten økologisk verdi. Vitenskapskomiteen for mat og miljø anslår at villsvinstammen vil øke fra 1000 dyr i dag til ca. 40.000 dyr.

Hva kan du gjøre for å unngå å få smitten inn i Norge?

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Afrikansk svinepest (ASF) er en svært alvorlig virussjukdom hos svin. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. ASF kan ikke behandles, og det finnes ingen vaksiner mot viruset. 

Aksjonerer på svenskegrensa

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

I egen regi har Wout Mutsaers og kona Lea vært på alle store grenseoverganger fra Svinesund til Trysil og hengt opp plakater om svinepest. – Det vil være veldig alvorlig hvis svinepest kommer til Norge, sier Mutsaers. 

Norsvinskolens kompetanse godkjent

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Mattilsynet har godkjent Norsvinskolen som kompetanse­givende kurs i dyrehelse. Det er den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018 som setter et slikt krav.

Kort om gjerdeholdaarskog

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Gjerdehold er et klassisk diskusjonstema. Det reiser mange spørsmål og problemstillinger. I det følgende skal jeg omtale enkelte av de problemstillingene som oppfattes å være praktiske for eiere av landbrukseiendommer. 

Pigg – ny avvenningsblanding

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

En smidig overgang fra die­perioden til smågrisperioden reduserer forekomsten av diaré og behovet for behandling.