Stikkord

Produksjon

Et konsortium av danske forskere vil erstatte medisinsk sink med et protein som forsiktig skal jage sykdomsfremkallende bakterier ut av tarmen på smågriser under avvenning. 

Enkelte har trolig opplevd å bli mørbanket i grisebingen. I Fredrikstad holdt det på å gå riktig galt.

Noen tør fortsatt å satse på gris. I de bratte fjellsidene på Kvitfjell spiser gravemaskinene seg innover på Aanstad. Det gjelder å få stor nok tomt til å kunne bygge

Kårrettigheter var det gamle bondesamfunnets pensjonsordning. Selv om pensjonsforholdene har forandret seg i senere tid, så er kårytelser fremdeles vanlig i forbindelse med generasjonsskifte i landbruket. 

Hvilke faktorer i purkas drektighet og tidlig i grisens liv kan påvirke hvorvidt grisen på et senere tidspunkt biter hale ­eller ikke? 

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge.