Stikkord

Produksjon

Kort om privat vei med flere brukere

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Privat vei er vei som ikke driftes og vedlikeholdes over et offentlig budsjett. Slike veier reiser mange spørsmål og er ofte et tema i saker som havner hos advokater. Det gjelder særlig når veien brukes av flere. I slike saker oppstår det blant annet spørsmål om vedlikehold, opprusting og kostnadsfordeling.

Litt færre purkeringer

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 29.01.2020

Det har vært en forholdsvis stabil utvikling i antall purkeringer her til lands. I mars 2005 var det 10 ringer i drift, mens det i oktober 2019 var 11 ringer i produksjon.

Snusjara – 22 år som purkering

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 29.01.2020

– Noen trodde vi var gale som investerte fire millioner i ­halvannet mål grisehus på 90-tallet, men det har vist seg å være en god investering. Vi har overlevd nedturene ­svinenæringa har hatt, forteller Erik Gjermshus, naveier i Norges første purkering.

Løfter resultatene i grisehuset

Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Den unge veterinæren Bohdan Ivanets (25) fra Ukraina kom inn i grisehuset på Høyland bare en måned eller to før konkursen smalt.

Kjøpte konkursgarden i Time

Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

– Det er god nok plass her. Huset er skalert for å produ­sere mye gris, sier Johanna Håland og Ingvar Garpestad. De kjøpte konkurseiendommen i Lye for 14,2 millioner kroner.

Revisjonskritikk av Mattilsynet

Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

I 39 saker som Riksrevisjonen har gjennomgått ble det gjennomsnittlig brukt sju år fra første inspeksjon til vedtaket om aktivitetsforbud.