Stikkord

Produksjon

Elmia er Sveriges største landbrusmesse. I år med over 20 000 besøkende. Energi, strømsparing, klima og bærekraft hadde stort fokus.

Det mangler fortsatt slaktegrisplasser i Norge. Men i Østfold er det i år bygd to hus til slaktegris. Det i en periode der byggekostnader har økt betydelig. En slaktegrisplass i

Dokumentarer og generell negativ mediedekning de senere årene omkring dårlig dyrevelferd har påvirket omdømmet til norsk svineproduksjon i negativ retning. Det viser undersøkelser MatPrat har gjort.

EUs dyrevelferdslovgivning har ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet bidratt til bedre dyrevelferd i EU.

I veglova skilles det mellom offentlige og private veier. Offentlige veier driftes av det ­offentlige på ulike plan: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. For private veier finnes det ingen slik offentlig

Purkeringene organisert gjennom Nortura mangler i dag ca. 200 purkeplasser ute hos satellittene. Dette tilsvarer fire satellitter opp mot konsesjon. Det åpner for nye, men det kan også tyde at