Publisert: 18.06.2024 Oppdatert: 18.06.2024

Stikkord:

Imponerende resultater hos de beste

De beste besetningene i Ingris oppnår imponerende resultater og flere leverer topp resultater år etter år. Det ligger mye godt arbeid bak 36,6 beregna avvente per årspurke, 682 gram daglig tilvekst og fôrforbruk på 1,42 FEn per kilo tilvekst hos smågris og daglig tilvekst på 1348 gram og fôrutnyttelse på 2,37 FEn per kilo tilvekst hos slaktegris.


Bildet: Tonje Fjetland og foreldrene kom på 2. plass for purkebesetninger i Ingris i 2023. Foto: Tom Erik Holmlund

 

Tekst: Solveig Kongsrud

 

Purker
For tredje året på rad er Hanne og Olav Vold i Ottestad på topp blant purkebesetningene (tabell 1). I 2023 produserte de 36,6 beregna avvente per årspurke. Vold har et snitt per kull på 16,5 levendefødte, 0,6 dødfødte og 15,2 avvente. Tapet av spedgris fram til avvenning er lave 7,7 prosent. Besetningen har 37,9 prosent førstekull. De har svært gode reproduksjonsresultater med 90,9 i grisingsprosent, kun 6,9 tomdager per kull og 2,36 kull per årspurke. Besetningen til Vold har konvensjonell helsestatus.

Nummer to på purkelista er Kjetil, Aslaug og Tonje Fjetland fra Hebnes med 36,4 beregna avvente per årspurke. Besetningen har konvensjonell helsestatus og klatret opp fra sjetteplass året før. I 2023 er gjennomsnittlig kullstørrelse 17,7 levendefødte, 1,4 dødfødte og 15,4 avvente griser per kull. Hos Fjetland er det 20,8 prosent førstekull og spedgristapet er oppe i 14,6 prosent i dieperioden. De har svært høy grisingsprosent (94,7%) og kun 6,3 tomdager per kull. Det produseres i gjennomsnitt 2,35 kull per årspurke.

På tredjeplass blant purkebesetningene finner vi Bente og Kato Frøvik fra Sveio med 36,2 beregna avvente per årspurke. SPF-besetningen har en økning på 1,4 avvente per årspurke fra året før, da de var på femteplass. Frøvik sine kullresultater i 2023 er 16,8 levendefødte, 0,5 dødfødte og 15,4 avvente per kull. Dødeligheten i spedgrisperioden er på 8,2%. Besetningen har 33,7 prosent førstekull. Grisingsprosenten er på 97,5. Høy grisingsprosent er grunnlaget for at det er 2,34 kull per årspurke og kun 4,5 tomdager per kull.

 

Tabell 1: De 10 beste med purker i Ingris 2023

 

Smågris
Årets beste besetning med smågris er Håvard Ringnes fra Kløfta med 745 poeng (tabell 2). Grisen hos Ringnes veier 9,9 kilo ved avvenning og 31,5 kg ved salg. Gjennomsnittlig daglig tilvekst i 2023 er 682 gram som gir 32 fôrdager. Smågrisen hos Ringnes er svært fôreffektiv med et fôrforbruk på 1,42 FEn per kilo tilvekst. Dødeligheten i SPF-besetningen er på 0,4 prosent i smågrisperioden. Håvard Ringnes har vært i toppsjiktet på smågrislista en rekke ganger. I 2022 var han på andreplass. Resultatene er ganske like de to siste årene, men dødeligheten er redusert fra 0,6 til 0,4 prosent i 2023. Smågrisene har i hovedsak Duroc far og mor som er en sikk-sakk krysning av landsvin og Z-linje.

Nummer to blant smågrisbesetningene er Einar Myki i Løten med 681 poeng. Myki gikk over til SPF for et par år siden og har i 2023 hoppet opp en plass på lista sammenliknet med året før. Smågrisene hos Myki har en gjennomsnittlig tilvekst på 709 gram per dag og et fôrforbruk på 1,47 FEn per kilo tilvekst. Den daglige tilveksten hos Myki er forbedret med 26 gram siste år. Grisene har TN70 mor og Duroc far, de er 11,3 kg ved avvenning og 31,2 kg ved salg eller overflytting til slaktegrisavdeling. Det er 0,5 prosent dødelighet i smågrisperioden hos Myki.

På delt andreplass med 681 poeng ligger Jon Arne Sesseng fra Selbustrand. Sesseng har en SPF-formeringsbesetning og har vært den beste eller blant de beste med smågris i en årrekke. Smågrisene hos Sesseng har et fôrforbruk på 1,46 FEn per kilo tilvekst, som er 0,14 bedre enn i 2022 da besetningen var på 10.-plass. Grisene veier 11,3 kilo ved avvenning og 31,9 kg ved avslutning av smågrisperioden. Gjennomsnittlig daglig tilvekst er 675 gram i 2023.

 

Tabell 2: De 10 beste med smågris i Ingris 2023

 

 

Slaktegris
På toppen blant besetninger med slaktegris er nykommerne Elisabeth Margrethe Berg og Hans Martin Landstad fra Sparbu med 745 poeng (tabell 3). Trøndelagsbesetningen som er relativt nystartet, har SPF helsestatus og slaktegris med Duroc far. Slaktegrisen hos Berg og Landstad vokser svært godt, med 1348 gram daglig tilvekst i perioden fra innsett på 32,8 kilo til de går ut med en slaktevekt på 86,6 kilo i gjennomsnitt. Fôrforbruket i besetningen er 2,37 FEn per kilo tilvekst og kjøttprosenten er 59,8 i 2023. Dødeligheten i slakgrisperioden er 1,3 prosent og 0,3 prosent av slaktene er kassert.

Cathrine Stavnum fra Stokke er på sølvplass blant besetningene med slaktegrisregistreringer med 741 poeng. Fôrforbruket hos Stavnum er 2,37 FEn per kilo tilvekst. Fra innsett på 32,2 kilo til utslakting med slaktevekt på 86,0 kg er tilveksten i gjennomsnitt 1308 gram per dag. Hos Stavnum er det 1,2 prosent dødelighet hos slaktegrisene og 0,2 prosent av slaktene ble kassert i 2023. Kjøttprosenten er 60,5 hos SPF-grisene, som har Duroc far.

På tredjeplass finner vi Kristin Ianssen og Erling Mysen fra Eidsberg med 739 poeng. Besetningen i Østfold er på lista for tredje gang og tar et steg opp fra fjorårets fjerdeplass. Ianssen og Mysen er en tidligere foredlingsbesetning med konvensjonell helsestatus. Besetningen produserer nå gris med TN70 mor og Duroc far. I 2023 er det høy daglig tilvekst, med 1387 gram i gjennomsnitt. Fôrforbruket er 2,38 FEn per kilo tilvekst. Slaktegrisene settes inn på 38,4 kilo og har en slaktevekt på 82,5 kilo i snitt. 2,4 prosent av slaktegrisene dør underveis og 0,3 av slaktene er kassert i sist år.

 

Tabell 3: De 10 beste med slaktegris i Ingris 2023

 

Purkeringer
I 2023 er det delt første plass blant purkeringene. Rompa Purkering og Sommerveien Purkering har begge 32,6 beregna avvente per årspurke (tabell 4). Purkeringenes resultat er skapt sammen av nav og satellitter.

Rompa Purkering med navet lokalisert i Øyer har vært best av purkeringene en rekke ganger. I 2023 har ringen i gjennomsnitt 16,2 levendefødte, 1,1 dødfødte og 14,0 avvente per kull. Spedgristapet i dieperioden er 13,4 prosent. I Rompa purkering er det 23,5 prosent førstekull. De har 8,6 tomdager og en grisingsprosent på 86,3 som gir 2,33 kull per årspurke i gjennomsnitt. Rompa Purkering har konvensjonell helsestatus og har sist år økt med 0,5 beregna avvente per årspurke.

Sommerveien Purkering som har navet hos familien Eikaas i Søgne har SPF-status. De var også beste purkering i 2022 og årets resultat er forbedret med 0,4 beregna avvente per årspurke. Kullresultatene i 2023 er 16,3 levendefødte, 1,5 dødfødte og 14,0 avvente per kull. Det er 13,9 prosent dødelighet hos spedgrisene fra fødsel til avvenning. 24,7 prosent av kullene i Sommerveien fødes av ungpurker. Purkeringen har 84 i grisingsprosent, 12,9 tomdager og 2,26 kull per årspurke i 2023.

Nummer tre av purkeringene er Nes Purkering i Skjoldastraumen som produserer 32,2 beregna avvente per årspurke. I gjennomsnitt er det 16,3 levendefødte, 1,6 dødfødte og 14,2 avvent per kull i 2023. Andelen døde fram til avvenning er 12,8 prosent og det er 25,8 prosent førstekull. De har i snitt 12,2 tomdager per kull og en grisingsprosent på 92,5. Nes Purkering har konvensjonell helsestatus og har vært blant de beste purkeringene en rekke ganger.

 

Tabell 4: De 3 beste purkeringene i Ingris 2023

 

 

 

Satellitter i purkeringer
Beste satellitt i purkering i 2023 er Sigurd Synstnes i Lom med 1199 poeng (tabell 5). Synstnes er satellitt i purkeringen Aura Gris. Purkene som griser hos Synstnes har i gjennomsnitt 15,8 levendefødte, 0,7 dødfødte og 15,1 avvente per kull. Spedgristapet er så lavt som 4,9 prosent fram til avvenning. Med få dødfødte og lavt spedgristap blir også totaldødeligheten lav og er på 8,9 prosent. Sigurd Synstnes har vært blant de ti beste satellittene mange ganger, men 2023 er første gangen han går helt til topps.

Nummer to blant satellittene er Egil og Wenche Håheim i Skjoldastraumen. Håheim er satellitter i Nes purkering og oppnådde 1171 poeng i 2023. Kullresultatene viser 16,5 levendefødte, 1,2 dødfødte og 15,1 avvente per kull. Det er 8,3 prosent døde spedgris fram til avvenning og 14,3 prosent totaldødelighet.

Kristen Rune Aanstad fra Vågå er på tredjeplass blant satellittene med 1053 poeng. Aanstad er en del av Aura Gris og besetningen har vært blant de beste satellittene er rekke ganger. Hos Aanstad er det i gjennomsnitt 16,0 levendefødte, 0,8 dødfødte og 14,9 avvente per kull. Tapet av spedgris i dieperioden er 7 prosent og totaldødeligheten er på 11,8 prosent.

 

Tabell 5: De 10 beste satelittene i Ingris 2023

 

Rangeringsgrunnlag
Det er nøkkeltallet «antall beregna avvente per årspurke» som er grunnlaget for rangeringen av purkebesetningene og purkeringene. Nøkkeltallet tar hensyn til både faktisk antall avvente griser og om det bygges opp eller reduseres i statusbeholdning fra starten til slutten av året når det gjelder antall og vekt av diende grisunger, samt antall drektighetsdager hos purker. Dette er for å verdsette “halvferdige” grisunger i form av drektige purker og diende griser, og ikke bare de grisene som faktisk er avvent og telt i perioden.

Rangeringen av besetningene med smågris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 prosent av besetningens årsproduksjon av smågris.

Rangeringen av besetningene med slaktegris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens årsproduksjon av slaktegris.

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80 prosent, totaltap fram til avvenning vektlagt 10 prosent, og antall levendefødte per kull vektlagt 10 prosent. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter (purkeringer) er basis og tilsvarer null poeng.

Resultater i enkeltbesetninger er konfidensielle. Derfor er alle de beste besetningene som er vist her kontaktet og de har gitt sitt samtykke til at deres resultater offentliggjøres.