Stikkord

Ingris

Ingris årsoppgjør 2022

Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk

God utvikling av purkenes effektivitet

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Norske purker forsetter den gode effektivitetsutviklingen. Både grisingsprosent og kullstørrelse stiger. Samtidig er over­levelsen stabil hos spedgrisene.

God tilvekst hos smågris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Årsstatistikken viser økt daglig tilvekst, stabil fôrutnyttelse og overlevelse hos smågris i 2021. Det er store utslag i resultatene i favør av besetninger med SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.

De beste imponerer

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det knytter seg alltid spenning til hvem som har de beste besetningene i Ingris og hvilke resultater de har. I år er det både nye besetninger og tidligere vinnere på

Du eier dine egne data i Ingris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det enkelte medlem eier sine data i Ingris. Dette går fram av medlems­avtalen som regulerer forholdet mellom deg som eier av landbruksforetaket og Animalia som leverandør av tjenesten Ingris.

Imponerende resultater hos de beste

Publisert: 07.05.2021 Oppdatert: 07.05.2021

Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene.