Stikkord

Avl og semin

Norsvins nye råneteststasjon blir et høyteknologisk testog innovasjonssenter. Her får du tekniske detaljer på bygget som reiser seg i innlandskommunen Løten.

Purkene har flere spener nå enn tidligere. Kanskje er det en av de viktigste endringene som har skjedd i avlsmaterialet de siste årene. Økningen for denne egenskapen har vært sterkt

I 10 år har genomisk seleksjon stått sentralt i Norsvins avlsarbeid. Men hva er egentlig genomisk seleksjon? Og hvilke resultater har metoden gitt?

HK Scan Sverige starter ifølge en artikkel i bladet Kjøttbransjen et avlssamarbeid med PIC. Samarbeidet skaper muligheter for ytterligere forbedring av Hampshiregrisens egenskaper, heter det.

En tradisjon som strekker seg like langt tilbake som til oppstarten av foredlingsbesetningssystemet på norsk landsvin for 60 år siden, er avlsbesetningsoppgjøret, med rangering av besetningene.

Harald Bøhnsdalen har solgt livdyr i over 30 år. For ham er dyptgående innsikt om purkeadferd nøkkelen til trivsel i fjøset både for folk og dyr.