Stikkord

Avl og semin

Global produktspesialist Torunn Aasmundstad i semin- og ­eksportavdelingen blir ny alvssjef i Norsvin. Hun har ingen direkte programerklæring, men røper at avlsteamet i selskapet bedriver scenariotenkning når avlsmålet utvikles. De

På forespørsel om å bli med ut i en foredlingsbesetning for å snakke om utviklingen som har vært i landsvinavlen, var avlsforsker Olsen ivrig etter å komme nettopp hit til

På Hvam videregående skole har det vært drevet avls­arbeid på norsk landsvin helt siden oppstarten av organisert ­svineavl i Norge. Arve Sunde har fulgt grisen her i 40 år, og

Norsvins effektive avlsarbeid har ifølge professor Odd Vangen medført mindre utslipp av klimagasser sammenliknet med andre avlsprogram.

Mandag 3. oktober ble det første spadetaket satt for det som skal bli verdens mest moderne testanlegg for råner. 

Store framskritt i arbeidet med videoteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring har gitt Norsvin muligheter til å registrere atferd i bingen på en helt ny måte.