Stikkord

Avl og semin

Nytt bankbygg for biologien

Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Biobanken har åpnet ny konto i nye, lyse og romslige lokaler i Hamar. Nå er det slutt på lagring av blod- og vevsprøver i trange, gamle kjellerlokaler på Norsvinsenteret.

Superpurka

Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Tradisjonelt har vektlegging av avlsmålet for landsvin vært rettet mot slaktegrisegenskaper.

Superslaktegrisen

Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I utviklingen av slaktegrisen i perioden 2005-2020 vil en øke vektleggingen på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet og produktkvalitet (kjøttkvalitet og fettkvalitet).

Sehested ny avlssjef i Norsvin

Publisert: 05.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Norsvin har en stor og god avlsavdeling. Jeg får nye oppgaver med å lede den, en oppgave som jeg gleder meg til. Men jeg gruer meg litt også, sier Erling Sehested.

Forsker på moregenskaper og robusthet

Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er to nye forskningsprosjekter på gang innen moregenskaper og robusthet.  

Helse og holdbarhet mer i fokus

Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En gris som tåler mer var i fokus på Norsvins årlige møte for avlsbesetninger. Dette skal bidra til å gjøre Norsvin ledende i nasjonal og internasjonal avl.