Stikkord

Avl og semin

Det finnes svært få flekkete griser i Norge. Men økt eksport av avlsmateriale har gjort at spørsmålet reises. Genvarianten (allelet) for blå (svarte) flekker finnes fortsatt i landsvinet i Norge.

Vi vet at ukastrerte råner har bedre fôrutnyttelse og magrere kjøtt enn de kastrerte. Bruk av ukastrerte råner kan derfor bli produksjonsøkonomisk. Gentester kan bli et viktig verktøy for å

«En tankevekker for oss alle må det være at det i dag ikke finnes nasjonale avlsprogrammer for fjørfe i Norden.»

Fjorårets avlsvinnere for landsvin- og durocbesetninger gjentok bedriften i år. Og begge foredlingsbesetningene hører hjemme i Nes kommune på Romerike i Akershus. Det gjør årets oppgjør litt spesielt.

Svensk hampshire skal nå ha kommet til Norge. Berit og Kjell Bjørneng i Akershus har brukt sommeren til å forberede mottak av det svenske avlsmaterialet, som for sikkerhets skyld kommer

– Vi har en god dialog i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta hampshiregrisen inn som farrase til