Stikkord

Avl og semin

Fjorårets avlsvinnere for landsvin- og durocbesetninger gjentok bedriften i år. Og begge foredlingsbesetningene hører hjemme i Nes kommune på Romerike i Akershus. Det gjør årets oppgjør litt spesielt.

Svensk hampshire skal nå ha kommet til Norge. Berit og Kjell Bjørneng i Akershus har brukt sommeren til å forberede mottak av det svenske avlsmaterialet, som for sikkerhets skyld kommer

– Vi har en god dialog i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta hampshiregrisen inn som farrase til

Durocpopulasjonen er bygd opp de siste åra som følge av økt avlsmessig satsing på farrasen. Men ikke alle durocprodusenter er like fornøyd med økonomien i spesialproduksjonen.

Ny og bedre programvare for beregning av avlsverdier hos gris skal gi sikrere og mer presise avlsverdier. Flere opplysninger om dyra vil også forsterke avlsframgangen, mener Norsvin.

Aqua Gen AS er verdens største avlsselskap på laks. Hvorfor sitter selskapets forsknings- og utviklingsstab på Norsvinsenteret? Og hvorfor samarbeider Norsvin og Aqua Gen?