Stikkord

Avl og semin

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.

Kjøttbransjens Landsforbund satser på trerasekrysning. Norges fjerde svinerase er på plass i fjøset på Bergan Gård på Romerike.

Det går ikke ut over grisingsprosent eller kullstørrelse at en nå har gått over til sæddoser med lengre holdbarhet. Det viser forsøk.

– Vi venter sterk avlsframgang for norsk duroc de nærmeste åra. Gjennom langsiktig og systematisk arbeid utvikler vi verdens beste farrase. For kjøttsamvirkets leverandører og kunder betyr dette økt konkurransekraft

Hvordan utvikle supergrisen i 2010? I denne artikkelen vil Svin gi en grundig presentasjon av hvilke tanker Norsvins avls- og seminsjef gjør seg om dette. Først analyseres mål og strategier