Stikkord

Avl og semin

Durocpopulasjonen er bygd opp de siste åra som følge av økt avlsmessig satsing på farrasen. Men ikke alle durocprodusenter er like fornøyd med økonomien i spesialproduksjonen.

Ny og bedre programvare for beregning av avlsverdier hos gris skal gi sikrere og mer presise avlsverdier. Flere opplysninger om dyra vil også forsterke avlsframgangen, mener Norsvin.

Aqua Gen AS er verdens største avlsselskap på laks. Hvorfor sitter selskapets forsknings- og utviklingsstab på Norsvinsenteret? Og hvorfor samarbeider Norsvin og Aqua Gen?

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.

Kjøttbransjens Landsforbund satser på trerasekrysning. Norges fjerde svinerase er på plass i fjøset på Bergan Gård på Romerike.