Stikkord

Avl og semin

Ny og bedre programvare for beregning av avlsverdier hos gris skal gi sikrere og mer presise avlsverdier. Flere opplysninger om dyra vil også forsterke avlsframgangen, mener Norsvin.

Aqua Gen AS er verdens største avlsselskap på laks. Hvorfor sitter selskapets forsknings- og utviklingsstab på Norsvinsenteret? Og hvorfor samarbeider Norsvin og Aqua Gen?

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.

Kjøttbransjens Landsforbund satser på trerasekrysning. Norges fjerde svinerase er på plass i fjøset på Bergan Gård på Romerike.

Det går ikke ut over grisingsprosent eller kullstørrelse at en nå har gått over til sæddoser med lengre holdbarhet. Det viser forsøk.