Stikkord

Avl og semin

Det går ikke ut over grisingsprosent eller kullstørrelse at en nå har gått over til sæddoser med lengre holdbarhet. Det viser forsøk.

– Vi venter sterk avlsframgang for norsk duroc de nærmeste åra. Gjennom langsiktig og systematisk arbeid utvikler vi verdens beste farrase. For kjøttsamvirkets leverandører og kunder betyr dette økt konkurransekraft

Hvordan utvikle supergrisen i 2010? I denne artikkelen vil Svin gi en grundig presentasjon av hvilke tanker Norsvins avls- og seminsjef gjør seg om dette. Først analyseres mål og strategier

Landsutvalget for svin i Danmark har besluttet å importere et antall halothanfrie pietrainråner, slik at danske svineprodusenter kan få tilbud om pietrainsæd.

Bedre programvare gir nye muligheter ved tomografering av gris. Tomograf kan være aktuelt å bruke både i avlsarbeid og som alternativ til forsøksnedskjæring.

Biobanken har åpnet ny konto i nye, lyse og romslige lokaler i Hamar. Nå er det slutt på lagring av blod- og vevsprøver i trange, gamle kjellerlokaler på Norsvinsenteret.