Stikkord

Avl og semin

Nyopprettet seleksjonsgruppe hos Norsvin

Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Optimal seleksjon av råner og purker i duroc- og landsvinpopulasjonen er viktig for å få en raskest mulig avlsmessig fremgang i kraft av det avlsmålet som til enhver tid gjelder.

Forbudet mot kastrering av gris er utsatt

Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

 

Svinekongressen i Herning: -Storbinger med sorteringsvekt i praksis

Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Slaktegris i storbingesystem med sorteringsvekt for automatisk frasortering har vakt interesse i Danmark. Hovedargumentet for å velge et slikt system er mindre jobb, spesielt ved utveiing til slakt.

50 år – like gammel som Norsvin . Bygger nytt grisehus

Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Hun er 50 år, bestemor, og har besteget 88 fjell på over 2000 meter. Nå skal hun bygge nytt grisehus.

Fra villagris til vinnergris

Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Jarle Benum kjenner Norsvins historie bedre enn de fleste. Han har vært med hele veien fra den gangen de solgte smågriser til framfôring hos villabeboere på Verdalsøra, og galten gikk rundt på bygda i befruktningens tjeneste.

Svineavl: Hva slags gris vil amerikanske svineprodusenter ha?

Publisert: 12.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk gris matcher mye av det amerikanske svineprodusenter ser etter. Men forholdene er annerledes, og grisen må tåle et røffere miljø enn vi har i Norge.