Stikkord

Data

Styreleders tale til årsmøtet

Publisert: 19.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2015

– Norsk svineproduksjon trenger dedikerte bønder som står opp om morgningen og går ut i fjøsene sine for å stelle godt med dyra sine. Vi trenger bønder som er fremover lente og som tenker at de produserer mat til folk som bryr seg om hvordan vi produserer maten.

Oppdatering av slakteprosenten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Etter en del nedskjæringsforsøk på slakt viser det seg at det er riktig å endre slakteprosentfaktoren fra 66 til 68 %. Det betyr at slaktevekta nå er på 68 % av grisens levendevekt.

Analyser kullresultatene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten ”Kullresultater – detaljer” viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.

svineportalen.no

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nå er Svin på nett. Et lite skritt for vanlige internettbrukere, men et stort skritt for alle som er interessert i norsk svineproduksjon! 

Sjukdom koster

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Grisingsfeber, leddbetennelse, og mage/tarmbetennelse hos spedgriser er de hyppigst registrerte sjukdommene i In-Gris. I besetninger som sendte inn data i fjor ga disse sjukdommene økonomiske tap på 6,3 millioner kroner.

Mer utdypende p-rapport for slaktegris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Produksjonsrapporten for slaktegris er nå økonomisk utdypet med flere nøkkeltall om dekningsbidrag, innkjøpskostnader, slakteinntekter og fôrkostnader. Rapporten er ogs utvidet med kjøttprosent innen de ulike vektgruppene.