Stikkord

Data

God utvikling av purkenes effektivitet

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Norske purker forsetter den gode effektivitetsutviklingen. Både grisingsprosent og kullstørrelse stiger. Samtidig er over­levelsen stabil hos spedgrisene.

God tilvekst hos smågris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Årsstatistikken viser økt daglig tilvekst, stabil fôrutnyttelse og overlevelse hos smågris i 2021. Det er store utslag i resultatene i favør av besetninger med SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.

De beste imponerer

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det knytter seg alltid spenning til hvem som har de beste besetningene i Ingris og hvilke resultater de har. I år er det både nye besetninger og tidligere vinnere på toppen av listene. Topp-besetningene leverer ­imponerende resultater.

Du eier dine egne data i Ingris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det enkelte medlem eier sine data i Ingris. Dette går fram av medlems­avtalen som regulerer forholdet mellom deg som eier av landbruksforetaket og Animalia som leverandør av tjenesten Ingris.

Imponerende resultater hos de beste

Publisert: 07.05.2021 Oppdatert: 07.05.2021

Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene.

Få kontroll på fôrforbruket hos purkene

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Som et viktig ledd i arbeidet med den nye purkedelen i Ingris er det nå lansert første versjon av en fôrmodul. Automatisk innlesing av fôrfaktura åpner nye muligheter for ­kontroll av fôrforbruket hos purkene dine.