Stikkord

Data

Snittpris utbetalt på slakt økte med kr 2,50 per kg fra 1. til 2. halvår 2022, og det ser ut til å bli en ytterligere økning i av­regningsprisen på ca.

To av årets tre beste besetninger med purker i Ingris kommer fra Stange. Hanne og Olav Vold er aller best. De vant også i fjor. Stangekollega Oddvar Pettersen kaprer 3.-

Ingris-resultatene for 2022 viser god framgang på svært mange områder. Antall beregna avvente per årspurke øker kraftig og spedgris tapet reduseres. For smågris og slaktegris øker tilveksten mye samtidig som

Norske purker forsetter den gode effektivitetsutviklingen. Både grisingsprosent og kullstørrelse stiger. Samtidig er over­levelsen stabil hos spedgrisene.

Årsstatistikken viser økt daglig tilvekst, stabil fôrutnyttelse og overlevelse hos smågris i 2021. Det er store utslag i resultatene i favør av besetninger med SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.

Det knytter seg alltid spenning til hvem som har de beste besetningene i Ingris og hvilke resultater de har. I år er det både nye besetninger og tidligere vinnere på