Stikkord

Data

Vil du vite om produksjonen i grisehuset ditt går framover eller ikke? Vil du sammen med andre svineprodusenter bidra til at vi fortsatt kan ha en unik og oppdatert informasjonsbase

Livdyrselgende besetninger har fra tid til annen behov for å skaffe seg oversikt over salg av livpurker. Den nye rapporten «Livdyrsalg» i Ingris viser salg av purker til de forskjellige

Effektiviteten hos norske purker har aldri vært bedre enn i 2003. Siste året har antall smågris per årspurke igjen økt med 0,4 til historiske 21,8. Dette skyldes både større og

In-Gris web skal bli en brukervennlig og fleksibel løsning. Programmet kommer med flere standard skjermoppsett av registreringsbildene tilpasset ulike brukergrupper. De ulike skjermbildene kan utover dette justeres etter eget ønske.

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.