Stikkord

Data

–Bruker In-Gris til alle registreringer

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.

Årets beste svineprodusenter

Publisert: 17.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Mange oppnådde svært gode produksjonsresultater i Ingris i 2014. Det ble et historisk godt resultat med 31,6 beregna avvente i smågrisproduksjonen. Vinneren hevet resultatet med 1,9 griser sammenliknet med året før.

Registrer data så snart som mulig

Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Slutten av 2014 nærmer seg, og det samme gjør årsoppgjøret for Ingris 2014. Selv om fristen er litt senere, er det ingen grunn til å vente. Registrer så snart som mulig.

Satellitter kan registrere innleide purker

Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre enkelte registreringer på dem. Navet i purkeringen styrer tilgangen for den enkelte satellitt.

De beste i Ingris 2013

Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris’ årsstatistikk og produksjonsresultatene for de beste besetningene i 2013 er klare. Toppbesetningene har gitt sin tillatelse til at deres resultater presenteres.

Teknisk oppgradering av Ingris

Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Etter over 20 års drift skal Ingris-databasen moderniseres. Arbeidet har pågått i et år, og blir ferdig nå i sommer. For deg som Ingris web-bruker, vil det ikke være mange synlige endringer.