Stikkord

Data

Aldri har norske purker vært bedre

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Effektiviteten hos norske purker har aldri vært bedre enn i 2003. Siste året har antall smågris per årspurke igjen økt med 0,4 til historiske 21,8. Dette skyldes både større og flere kull per årspurke.

In-Gris web – standardoppsett og fleksibilitet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris web skal bli en brukervennlig og fleksibel løsning. Programmet kommer med flere standard skjermoppsett av registreringsbildene tilpasset ulike brukergrupper. De ulike skjermbildene kan utover dette justeres etter eget ønske.

In-Gris web – tips

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.

Nytt elektronisk øremerke

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

 Elektroniske øremerker for gris er nå en realitet.

–Bruker In-Gris til alle registreringer

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.

Årets beste svineprodusenter

Publisert: 17.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Mange oppnådde svært gode produksjonsresultater i Ingris i 2014. Det ble et historisk godt resultat med 31,6 beregna avvente i smågrisproduksjonen. Vinneren hevet resultatet med 1,9 griser sammenliknet med året før.