Stikkord

Data

Fordoblet deltagelse i slaktegriskontrollen

Publisert: 19.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norske svineprodusenter blir stadig proffere, og interessen for registreringer i slaktegrisproduksjonen har vist et gledelig oppsving. Antallet som melder resultatene sine til In-Gris er fordoblet.

Hybridpurker har mer å gi

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hybridpurkene leverer de beste resultatene. Dette har ført til at hybridandelen er fordoblet de siste ti åra, og er nå på 61 %. Men fortsatt har vi noe å gå på. Ideelt sett burde vi hatt 80 % hybrid.

Svineprodusenter er internett-interesserte

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En spørreundersøkelse blant 500 svineprodusenter i vinter viser at over 70 % har internett. Av de som ikke har internett, har hver tredje planer om å skaffe seg det de neste par åra.

Nye muligheter med In-Gris Web

Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris er både et pc-program, og et sentrallager med mye informasjon om norsk gris. Pc-programmet synes nå å ha nådd middagshøyden, og et nytt og enda bedre tilbud er nå på trappene.

Startskuddet har gått for In-Grisweb

Publisert: 30.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ønske om et nytt internettbasert svineprogram blir nå oppfylt. Finansieringen av prosjektet er på plass, og datafirmaet Apropos Internett skal utvikle In-Grisweb. Etter planen skal nettløsningen være oppe mot slutten av 2005.

Endring av nummer på blandet sæd

Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svin har tidligere skrevet om den nye fortynningsvæska som skal brukes i alle doser tappet etter 13.12.04. Besetninger som bruker blanda sæd må nå laste ned et oppdatert seminråneregister som inneholder nye rånenumre.