Stikkord

Data

Ingris tar i bruk ny database

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Onsdag 14. januar skifter Ingris over til ny database. I denne forbindelsen blir Ingris ute av drift eller kan være ustabil i perioden 13.-15. januar.

Størst oppslutning om In-Gris web nordpå

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Rekordresultater for purker

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

De 10 beste purkebesetningene hadde 30,3 beregna avvente per årspurke i 2014. Og gjennomsnittet for alle besetninger ble 24,2, det beste resultatet noen sinne.

Datainnsending– bruk og betydning av sentralt In-Gris lager

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Vil du vite om produksjonen i grisehuset ditt går framover eller ikke? Vil du sammen med andre svineprodusenter bidra til at vi fortsatt kan ha en unik og oppdatert informasjonsbase som plattform for framgang?

In-Gris Web tips

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

 

Oversikt over livdyrsalg

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Livdyrselgende besetninger har fra tid til annen behov for å skaffe seg oversikt over salg av livpurker. Den nye rapporten «Livdyrsalg» i Ingris viser salg av purker til de forskjellige kundene.