Stikkord

Data

I disse dager er de første produsenter og rådgivere i gang med utprøving av en testversjon av programmet In-Gris web, et program som er utviklet for bruk via web.

I siste versjon av In-Gris kom «korrigerte tomdager» som et nytt nøkkeltall under «Reproduksjon» på produksjonsrapporten. Dette er tomdager som egentlig hører til den forrige perioden, men som først kommer

Onsdag 14. januar skifter Ingris over til ny database. I denne forbindelsen blir Ingris ute av drift eller kan være ustabil i perioden 13.-15. januar.

De 10 beste purkebesetningene hadde 30,3 beregna avvente per årspurke i 2014. Og gjennomsnittet for alle besetninger ble 24,2, det beste resultatet noen sinne.