Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Korrigerte tomdager, hva er egentlig det?

I siste versjon av In-Gris kom «korrigerte tomdager» som et nytt nøkkeltall under «Reproduksjon» på produksjonsrapporten. Dette er tomdager som egentlig hører til den forrige perioden, men som først kommer til syne i perioden deretter.


Korrigerte tomdager, hva er egentlig det?

I siste versjon av In-Gris kom «korrigerte tomdager» som et nytt nøkkeltall under «Reproduksjon» på produksjonsrapporten. Dette er tomdager som egentlig hører til den forrige perioden, men som først kommer til syne i perioden deretter.

 

TOMDAGER PER KULL

Tomdager per kull er et gammelt og velkjent nøkkeltall som forteller hvor mange dager i en syklus purkene i gjennomsnitt har vært uproduktive. Nøkkeltallet beregnes ved at summen av antall dager i perioden som purker og bedekte ungpurker ikke har vært drektige eller diegivende, divideres med antall kull produsert i perioden.

Antall produserte kull er et uttrykk for hvor mange kull (syklusperioder) som de produktive dagene i perioden representerer. Produktet (sum av drektighetsdager og diegivingsdager hos purker og bedekte ungpurker)Produserte kull er derfor ikke det samme som antall faktiske avvente kull i perioden.

 

KORRIGERTE TOMDAGER

Det vil alltid være noen tomdager i en periode som først blir kjent i en senere periode. Dette skyldes at ei purke regnes som drektig inntil det registreres ei grising, kasting, eller en ny bedekning på den. Dersom datoen for omløpet ligger i en senere periode, er det først i denne perioden vi får kjennskap til disse tomdagene mellom bedekningene. For å kunne beholde beregningene en periode får ikke kjennskapet til disse tomdagene konsekvens for eldre perioder, men i stedet får alle noen korrigerte tomdager i tillegg. Korrigerte tomdager er en opptelling av tomdager som egentlig tilhører perioder tidligere, men som først kommer til kjenne i den aktuelle perioden. Følgende hendelser kan gi korrigerte tomdager:

– omløp (bedekning etter bedekning) – kasting – utmelding etter bedekning, men før grising – ikke godkjent grising etter bedekning.

Problemet med korrigerte tomdager er størst ved korte perioder i P-rapportene, og i den første perioden som beregnes i en besetning.

 

ANTALL PRODUSERTE KULL

Dette er et uttrykk for hvor mange kull (syklusperioder) som de produktive dagene i perioden representerer. Produserte kull er derfor ikke det samme som antall faktiske avvente kull i perioden.