– Vi mener at økonomien må være såpass. Det skal være mulig å ha en akseptabel betaling for den jobben som utføres.
Global produktspesialist Torunn Aasmundstad i semin- og ­eksportavdelingen blir ny alvssjef i Norsvin. Hun har ingen direkte programerklæring, men røper at avlsteamet i selskapet bedriver scenariotenkning når avlsmålet utvikles. De har sett for seg hvordan svineproduksjonen blir i framtida.
Snittpris utbetalt på slakt økte med kr 2,50 per kg fra 1. til 2. halvår 2022, og det ser ut til å bli en ytterligere økning i av­regningsprisen på ca. kr 2,40 i ­1. halvår 2023.
To av årets tre beste besetninger med purker i Ingris kommer fra Stange. Hanne og Olav Vold er aller best. De vant også i fjor. Stangekollega Oddvar Pettersen kaprer 3.- plassen.
Ingris-resultatene for 2022 viser god framgang på svært mange områder. Antall beregna avvente per årspurke øker kraftig og spedgris tapet reduseres. For smågris og slaktegris øker tilveksten mye samtidig som fôrforbruket per kilo tilvekst går ned.
På Sørlandet gikk de i gang med et SPF-prosjekt i 2018. Nå har de fleste av de rundt 30 besetningene i regionen SPF-status.
Styret fikk med seg mange konstruktive innspill å jobbe videre med ­under årsmøtedebatten på Norsvins årsmøte 2023. De viktigste temaene som ble berørt var konsesjonsregelverket, økonomien i svineproduksjon og resultatene etter tilsynskampanjen.
Norsvins styreleder Per Inge Egeland sa at Norsvin er godt ­rustet for framtida, og at økonomien i norsk svineproduksjon er god. Til tross for dette, uttrykte Egeland bekymring for at det investeres lite i nybygg og oppgradering av bygg og utstyr.