Roy Stensby fra Ringsaker topper listen over slaktegrisbesetninger i siste Ingriskåring. Fôrforbruket hos bonden ved Mjøsa er så lavt som 2,3 fôrenheter. Stensby gir grisen mat seks ganger om dagen.
Lav grisingsprosent, omløp, for få fødte og problemer med å få ungpurkene inn i puljene til rett tid slik at det blir spredt grising er de vanligste utfordringene når det gjelder reproduksjon i Norge. 
Gode rutiner og metoder for å avdekke purker som løper om eller er tomme etter bedekning er viktig. Oppdages disse kan de bedekkes på nytt eller utrangeres, og eventuelt erstattes av innkjøpte drektige purker. 
Riktig fôring i oppdrettsperioden legger grunnlaget for holdbare og produktive purker i flere laktasjoner, noe som både er god dyrevelferd og god økonomi. Riktig fôring bidrar til puljer med jevn størrelse, god mage- og tarmhelse, sterke bein og gode klauver, samt god helsestatus generelt.
PreparePig er et forskningsprosjekt der Veterinærinstituttet i samarbeid med Animalia, Norsvin, Nortura, KLF, NMBU og forskere fra utenlandske universiteter skal undersøke sårbarheter for introduksjon og spredning av smittsom sjukdom til norske griser, og forbedre diagnostiske metoder for sjukdomspåvisning og overvåkning. 
For første gang eksporterer Norsvin TN Durocråner fra teststasjon Delta til Topigs Norsvins internasjonale seminstasjon i Nederland.
Hans Martin Landstad (24) og samboer Elisabeth Berg (22) bor vakkert til på en gård på Sparbu rett sør for Steinkjer. De har akkurat bygd nytt slaktegrishus og SPF-status er i boks.
År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2022 må alt som har skjedd i 2022 være registrert innen 15. februar 2023.