Hvor er norsk svineproduksjon i 2032?

Publisert: 17.11.2021 Oppdatert: 17.11.2021

Norsvin har spurt fylkeslaga om hva de tror om norsk ­svineproduksjon i 2032. ­Svarene spriker, men generelt tror man på færre og større produsenter, strengere krav, god helsetilstand, og mer norsk protein i fôret. 

En god start

Publisert: 17.11.2021 Oppdatert: 17.11.2021

Det er langt igjen til målet om uvarslete tilsyn i 600 svinebesetninger, så resultatene fra første og andre tertial i år må vurderes som det de er; foreløpige. Det er for tidlig å trekke klare og entydige konklusjoner ennå. Men noe kan vi likevel si om de besetningene som faktisk er kontrollert. Det er ikke

Policy om genredigering

Publisert: 17.11.2021 Oppdatert: 17.11.2021

Norsvins styre har nylig ­vedtatt en ny policy om ­genredigering for Norsvins framtidige avlsarbeid. Geno og Aqua Gen har tilsvarende policy for sine områder.  

Fra eplegris til bare epler

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Katja, Discovery og rød ­Aroma. Tidligere grisebonde Anders Høibø, peker og teller rader med epletrær. Mer er det ikke å telle, grisene er borte. 

Norsk jerntildelingsstrategi fungerer godt

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Grisunger fødes med små jernlagre som brukes opp i løpet av ca. fem dager. Også purkemelka inneholder lite jern. Derfor er det behov for å gi grisungene ekstra jern i die­perioden hvor kraftfôropptaket ennå er ­beskjedent.

Mer norsk kjøtt neste år

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Grensehandelen forventes å nå normalt nivå igjen i 2022. I år forventes det en samlet underdekning av gris på 10 000 tonn, men at dette kan snu til et overskudd neste år.

Stripespredning, presisjon og flere gjødselseparatorer

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Svin har spurt noen aktører som selger gjødselutstyr om hvilke trender som rår. Hva selges det mest av nå?  

Flere prosjekter et skritt nærmere

Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Flere satser på biogass i Rogaland. Det er store anlegg som planlegges, og få tenker rene gårdsanlegg. Prosjektene på Finnøy og Ølen nærmer seg realisering.