Det er stor oppslutning om årets studiekurs. Studiekurset gjennomføres både som vanlige studieringer, fagmøter og også som sosial faghelg.
Norsvin har fått innvilget et nytt forskningsprosjekt som skal gå over fire år med tittelen «Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi»
Mens en ny dyrevelferdsavtale på gris i EU lar vente på seg har danskene nylig landet ny avtale. Kravene er strengere enn dagens EU krav, men ligger langt etter kravene Norge har i dag.
Slaktegrisvektene ligger hittil i år noe høyere enn forutsatt i tidligere prognoser for 2024. Dette melder Nortura Totalmarked i sin nyeste prognose. I prognosen er nåværende vekter videreført. Dette gir økt produksjon fra siste prognose, men en nedgang på to prosent fra 2023.
Purkene har flere spener nå enn tidligere. Kanskje er det en av de viktigste endringene som har skjedd i avlsmaterialet de siste årene. Økningen for denne egenskapen har vært sterkt medvirkende til den reduserte spedgrisdødeligheten vi har sett gjennom flere år nå.
I 10 år har genomisk seleksjon stått sentralt i Norsvins avlsarbeid. Men hva er egentlig genomisk seleksjon? Og hvilke resultater har metoden gitt?
I kjølvannet av oppdagelsen av afrikansk svinepest (ASP) blant villsvin i Sverige, er bekymringene rundt sykdommens potensielle spredning til Norge blitt forsterket. ASP, som er en av de mest alvorlige grisesjukdommene i verden, har konsekvenser som strekker seg langt utover dyrehelsen alene.
Brekkå Purkering AS i Hå i Rogaland har landets yngste naveier. Purkeringen har nylig lagt om til SPF. Brekkå blir dermed den andre purkeringen i landet som legger om til SPF.