Flere ønsker prisnedskriving

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Landbruksdirektoratet får årlig nye henvendelser fra gårder og andre aktører om hvordan det er mulig å motta prisnedskriving på kraftfôr. Siste året var det bare en ny aktør som innfridde vilkårene.

Knallbra hos de beste

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Det er alltid knyttet stor spenning til hvem som driver de beste besetningene i Ingris. Denne gangen er mange nye navn på listene, og de beste besetningene har imponerende produksjonsresultater.

Slaktegrisen har aldri vært mer effektiv

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Norsk slaktegris har aldri vært mer effektiv. Den store for­bedringen i daglig tilvekst og fôrforbruk vi har sett de senere årene fortsatte også i 2018. Samtidig synker dødeligheten.

Svinegårder –mest populære i Trøndelag

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

I Nord Trøndelag har det nylig vært minst fem svinegårder i salg på det frie markedet. Interessen for svinegårder synes å være større i Trøndelag enn lenger sør.

Svak lønnsomheten i svinenæringa

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

Liten økning i dekningsbidraget per slaktegris sammenlignet med 2018-tallene i første halvår. I øvrige produksjoner er det betydelig nedgang i dekningsbidragene fra 2018 til 2019, men effektivitetsveksten letter noe på trykket.

Norsvins årsresultat ned

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

Årsresultatet før skatt ble 4,4 millioner kroner i Norsvin SA i 2018, én million lavere enn året før.