Griseløftet – et riktig skritt å ta

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Nortura hadde midt i oktober tegnet griseløftavtaler med 111 produsenter og en leveranse av 120 000 slaktegris. En av produsentene som vil løfte grisen er Robert Heum i Vestfold.

Dale vil ha innspill fra næringa

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Hvis det blir aktuelt å følge opp forslagene til nye gjødselforskrifter fra direktoratene, er det naturlig å be aktuelle aktører i næringa om innspill.

Kortere spredetid øker lagerbehovet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Krav om kortere spredetid som følge av forbud mot høstspredning kan få store konsekvenser. Store områder får økt behov for økt gjødsellagring, både i korn- og grasdistrikter.

Nitrogen en stor utfordring

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Det er fosfor som hittil har hatt fokus når det gjelder husdyrgjødsel. Men innføring av makstak for tilført nitrogen som mineralgjødsel kan også skape problemer. 

Større arealkrav til purker

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ny husdyrgjødselforskrift betyr strengere krav til spredeareal for gårder med purker, storfe og sau, men ikke hvis du har slaktegris. Samtidig kan alle gårder med husdyr få en begrensning i mengde tillatt N-gjødsling. 

Fire av ti slaktegrisprodusenter kontrollert

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Fire av ti slaktegrisprodusenter i Rogaland er kontrollert av Mattilsynet. Det betyr at 228 av totalt 581 produsenter er kontrollert, og det ble funnet ett eller flere avvik hos 166 av dem.

Jordbruksavtale på riktig vei, eller?

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ja, om ikke akkurat vårens vakreste, men for mange i norsk landbruk kanskje vårens viktigste forhandlinger om en ny jordbruksavtale er på plass.