Fredag 16. september ble det kjent at regjeringen styrker strøm­støtten for landbruket fra dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned til 60.000 kWt fram til nyttår. 
Det ser ut til å bli bra marked for norskprodusert svinekjøtt også i 2023. Det viser Nortura Totalmarkeds siste 12 måneders prognose. Men det ventes nedgang i salget av svin og storfe neste år.
Produsent Svenn Hulleberg antar at han får 40.000 kWh varme fra bakken i løpet av et år. Men det er viktig at anlegget dimensjoneres riktig skal det få full effekt.
Svenn Hulleberg er ikke skvetten. I fjor overtok han farsgarden, og første pulja med slaktegris fra nytt grisehus var klar allerede i februar i år. Ved siden av driver han Nes Landbrukssenter AS med et par kompiser.
Lønnsomheten i andre halvår i år ser ut til å bli langt under det vi hadde håp om da PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) økte med tre kroner for andre halvår 2022. Dessverre ser det ut til at bare ca. to av ­disse tre kronene tilfaller svineprodusentene. .
Fagbladet Svin og Svineportalen har fått ny ansvarlig redaktør. 1. oktober overtok Tom Erik Holmlund det formelle ansvaret for å føre bladet videre. I år er Svin inne i sin 57. årgang. Tom Erik er 53. 
– Mange svineprodusenter teller nå på knappene. Gidder jeg dette lenger? Det kommer stadig nye krav, og økonomien tåler ikke store nyinvesteringer, sier Leidulf Sigmundstad.
For mange innen landbruket er den økonomiske fordelingen ved samlivsbrudd særlig utfordrende fordi gården er både bolig og arbeidsplass for bonden, og bolig for ektefellen/samboeren. Her redegjøres for reglene om økonomisk fordeling ved samlivsbrudd.