Griseløftet – et riktig skritt å ta

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Nortura hadde midt i oktober tegnet griseløftavtaler med 111 produsenter og en leveranse av 120 000 slaktegris. En av produsentene som vil løfte grisen er Robert Heum i Vestfold.

– Lukketheten har sin pris

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 27.08.2018

– Vi skårer utrolig lavt som kjøttleverandører, og er faktisk dårligst i hele bransjen. Alle som produserer svinekjøtt bør bruke enhver anledning til å snakke om produksjonen sin. 

Lønnsomheten noe ned

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 27.08.2018

Priser på slakt og smågris forventes i 1. halvår 2018 å ligge omtrent på samme nivå som i 2017. Selv om effektivitet-en har økt, antar vi at lønnsomheten reduseres som følge av kostnadsvekst.

Russiske Cherkizovo velger Topigs Norsvin

Publisert: 25.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Det russiske selskapet Cherkizovo Group har valgt Topigs Norsvin som genetikk-leverandør. I løpet av nær fremtid vil alle de 90 000 purkene i systemet inneholde gener fra Topigs Norsvin.

Russiske Cherkizovo velger Topigs Norsvin

Publisert: 24.01.2018 Oppdatert: 10.04.2018

Det russiske selskapet Cherkizovo Group har valgt Topigs Norsvin som genetikk-leverandør.

Frykter villsvinsykdommer

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Det anslås at den svenske populasjonen av villsvin er mellom 300 000 og 400 000 dyr. Også i Norge øker populasjonen, og Norsvin frykter at villsvin skal dra med seg flere uønskete sykdommer.

Uakseptabel dyrevelferd

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Mattilsynets tilsyn i Rogalands slaktegrisbesetninger viser klare brudd på dyrevelferds­regelverket, skrev Nortura i et nyhetsbrev før jul.