Griseløftet – et riktig skritt å ta

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Nortura hadde midt i oktober tegnet griseløftavtaler med 111 produsenter og en leveranse av 120 000 slaktegris. En av produsentene som vil løfte grisen er Robert Heum i Vestfold.

Krogs kjærlighet til kombinert

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

– Jeg er veldig fornøyd med å drive kombinert produksjon. Veldig! Arne Krogs kjærlighet til kombinertproduksjonen er ikke vanskelig å oppdage. Driv slik at du trives best, er budskapet hans.

Bygde ny drektighetsavdeling ute

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Det startet med behov for større purkeplass. På Ottestad hadde det vært purker på talle i mange år. Kunne det være en idé å bygge en ny drektighetsavdeling med hytter ute ved fjorden ?

Kombinertprodusenten på vei ut?

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Andelen smågriser som selges i markedet har nesten doblet seg i løpet av tjue år. Det har skjedd en kraftig spesialisering mot ren smågris- og slaktegrisproduksjon. Er kombinertprodusenten på vei ut?

Hva nå, veien videre?

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

I det siste har det dessverre blitt avdekket flere tilfeller av dårlig dyrevelferd i norske svinebesetninger, og det er for tiden stort fokus på svine­næringa og dyrevelferden i norske grisehus.     

Kunnskap utrolig viktig

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Vi opplever økende interesse for å gå på Norsvinskolen. Spesielt siste året har vi hatt mange deltakere, og mange er unge som akkurat har tatt over eller snart skal overta gården. Det lover godt for næringa.  

Kjempeavtale i Russland

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Det russiske selskapet Cherkizovo Group har valgt Topigs Norsvin som genetikk-leverandør. I løpet av nær fremtid vil alle de 90 000 purkene i systemet inneholde gener fra Topigs Norsvin.