Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Issue: Svin 2 2014

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren.

Slik kan du bli straffet:

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Hvis Matilsynet finner dårlige forhold for grisen kan det reagere med ulike virkemidler, alt etter hvor alvorlig forholdet er for dyrevelferden.

-Mange har en jobb å gjøre

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

– Det blir en god stund til vi har full oversikt over tilstanden i alle slaktegrisbesetningene i Rogaland. Inntrykket er likevel så langt at mange har en jobb å gjøre, sier Odd Ivar Berget.

Stoler du på at maten du spiser er trygg?

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Vi har et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Men vi ser flere utfordringer i horisonten for både mattryggheten og dyrehelsen. 

Fra skipsrederjobb til frilandsgris

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Monica og Kristian hadde begge god jobb i et skipsrederfirma. Men de ønsket et annet liv, og kjøpte gård i Vestby i Akershus. Der satser de fulltid på sau og frilandsgris. 

Lavere lønnsomhet

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Denne høsten er svinekjøttprisen cirka 1 kr lavere og smågrisprisen 50 – 60 kr lavere enn høsten 2016. Dette gir redusert lønnsomhet i svineproduksjonen, til tross for at effektiviteten i besetningene øker.

Ytterligere lovliberalisering utredes

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Et flertall i Stortinget har bedt regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som ble vedtatt for rene skogeiendommer i juni.