St. Olavs Hospital utreder mange

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

St. Olavs Hospital i Trondheim utreder hvert år et tosifret antall bønder med luftveis­problemer, og en del av disse har KOLS, bondelunge eller ODTS.

Kastet røykpakka, kjøpte Powercap

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

En av sju husdyrbønder har trolig KOLS, men mange vet ikke at de har det. Svinebonde Ole Roald Amundsen i Halden fikk påvist KOLS i 2005. 

Helsesjekk avslørte Inger-Lises astma

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

– Det fungerer greit med munnbind nå. Men jeg hadde slimpropper og hoste før jeg fikk satt navn på problemet, sier Inger-Lise Varhaug.

Vi må løfte blikket

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

I forberedelsene til årets jordbruksforhandlinger oppfordrer bondelagets leder til å tenke nytt og langsiktig ved prioritering og utforming av kravene. Dette er kloke ord, hvor målet er å styrke matproduksjonen og landbrukets rammebe-tingelser som ei viktig og langsiktig næring.

Lønner seg med lavere slaktevekte

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Alle de store slakteriene har grunnet overproduksjon nå redusert betalingen for griser med høye slaktevekter. 

Rett handling til rett tid

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Undertegnede hadde gleden av å snakke om dette temaet under Gris i 07 som ble avholdt i Trondheim. Dette gikk mest på sjekklister for arbeidsrutiner i grisehuset, og hva som skulle gjøres når.