I Innlandet blir nesten alle nye slaktegrishus bygd med våtfôr. Det gir mulighet for alternative fôrmidler. Men Lars Petter Schjerpen i Ringsaker satser tørrfôring. 
Det har vært gris i over hundre år på garden til Einar Haugen. Nå bygger han om for å kunne selge SPF-dyr fra formeringsbesetningen sin.
Felleskjøpet Agri inngår ­samarbeidsavtaler med Steinar Myhre AS og Midt Norsk Bygg og Eiendom AS for felles ­satsing på bygg til landbruket.
På gården Østre Øyem, rett ved lakseelva Namsen, har ­Stine Skåle og Johan Valskrå, bygd 1800 m² nytt grisehus. De har samtidig ny besetning med SPF smittestatus. 
I Øyer nord for Lillehammer er det valgt en utradisjonell løsning for nybygg i navet hos Rompa purkering. De har bygd rundbuehall med stor takhøyde. 
En ringerunde Svin har gjort forteller om et rolig år når det gjelder bygging og renovering av grisehus. Unntaket er i det nye fylket Innlandet, der flere har satt i gang prosjekter. Men over hele landet har interessen tatt seg opp nå i høst.
I 1995 vedtok Norsvin å ­bygge opp sin egen forskning og utviklingsvirksomhet. Dette var et  ledd i den internasjonale eksportsatsingen.  
Effektive smitteverntiltak, dugnad og god lagånd ble redningen for Grilstad da det brøt ut koronasmitte i fabrikken på Ranheim i oktober.