Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Stikkord:

Klagde på politiets henleggelse

Fikk medhold av statsadvokaten

Det nytter å klage. Tor Henrik Jule ­aksepterte ikke politiets henleggelse av saken på grunn av bevisets stilling. ­«Intet straffbart forhold ­bevist», sier nå statsadvokaten i Trøndelag i sin begrunnelse.


Bildet: – Nå føler jeg meg renvasket. Jeg har da heller ikke gjort noe galt, og nå blir jeg trodd på det, sier Tor Henrik Jule til Svin.

 

Den 10. juni 2021 mottok politiet i Trøndelag en anmeldelse av Tor Henrik Jule etter å ha fått et uanmeldt innbrudd i grisehuset sitt på Mære. Det var Nettverk for dyrs frihet som sto bak anmeldelsen. De la ved omfattende dokumentasjon etter «en uanmeldt inspeksjon», som de selv kaller det ulovlige innbruddet. De mente det var for høy dyretetthet, mangel på strø og rotemateriale og mange sjuke dyr i grisehuset.  

Politiet oversendte så anmeldelsen til Mattil­synet 18. juni i fjor for å få en uttalelse i forhold til anmeldelsen fra dem. Samme dag som Tor Henrik Jule gikk ut i Trønderavisa med saken, kom Mattilsynet på uanmeldt inspeksjon i grisehuset hans. Jule var ikke hjemme da inspeksjonen fant sted, men det kom ingen påpekninger eller klager på tilstanden i grisehuset derfra. Alt var greit.

I november 2021 ble Jule avhørt av politiet. Han la der fram omfattende dokumentasjon om drifta i grisehuset, fjøslogg, helsekort, hvordan og hvor mange griser som flyttes hit og dit, og når dette har skjedd. Han hadde seks sjuke dyr, men de var under oppfølging og dette ble dokumentert. Fem av dem ble friske, og en ble avlivet. I en avdeling hadde han 15 prosent mer plass enn arealkravene setter som minimum, og i en annen hadde han 30 prosent bedre plass. Mangelen på strø skyldtes at han dagen før hadde flyttet purkene til fødeavdelingen. Driftsmessig strøs det vanligvis mindre der. Den mistenkte tilbakeviste alle anklagepunkter.

I avhøret la han også fram bilder som han sjøl hadde tatt i sitt eget grisehus av ei purke som lå i møkka og ikke så pen ut. Så zoomet han ut og tok flere bilder som viste av det var god plass i resten av bingen, og der gikk de andre purkene tørre og fine på strø på gulvet. Noen griser velger likevel å legge seg i møkka, selv om de har alternativer som er atskillig tørrere og hyggeligere. Han viste flere nærbilder og avstandsbilder for å illustrere at det ikke er vanskelig å ta bilder som ikke ser pene ut, men hvor helhetsbildet overhodet ikke kommer fram.

Den 16. desember i fjor henla så politiet saken «på grunn av bevisets stilling».

– Jeg følte fortsatt at det hang grums i lufta etter anmeldelsen, og valgte å anke dette via min advokat Lars Morten Bjørkholt for å påklage begrunnelsen, sier Jule. 

Ved påtegning oversendte politiet så klagen til statsadvokaten i Trøndelag den 27. januar 2022. 

I et påtegningsark fra Trøndelag statsadvokatembeter den 4. februar 2022 heter det;

«Statsadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter, herunder video og fotomateriale, og kan i det vesentlige tiltre politiets redegjørelse, men dog med en annen konklusjon. Det samlete bildet av dyreholdet er at dette var ivaretatt i samsvar med gjeldende regelverk. Det oppsummerte bevisbildet taler med styrke mot at det forelå grovt uaktsomme brudd på bestemmelser i dyrevelferdsloven. Klagen tas til følge. Politiets henleggelse av saken opprettholdes, men med den endring at begrunnelsen endres til intet straffbart forhold bevist».