Stikkord

Forskning

«Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler», meldte Landbruksdirektoratet 13. desember. Et av de er fra avlsselskapet Norsvin, som skal forske på frysing av griseembryoer.

De aller fleste befruktningene i svine- og storfebesetningene i ­Norge skjer ved kunstig befruktning. For avlsorganisasjonene ­Norsvin og Geno er det viktig at sæden som brukes i besetningene har høy

Norsvins effektive avlsarbeid har ifølge professor Odd Vangen medført mindre utslipp av klimagasser sammenliknet med andre avlsprogram.

Mandag 3. oktober ble det første spadetaket satt for det som skal bli verdens mest moderne testanlegg for råner. 

Store framskritt i arbeidet med videoteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring har gitt Norsvin muligheter til å registrere atferd i bingen på en helt ny måte. 

Professor og direktør Margareth Øverland og forskerkollegaene hennes ved forskningssenteret Food of Norway ved NMBU i Ås jobber med å omdanne naturressursene våre både fra hav og innland til kortreist