Stikkord

Forskning

Et viktig aspekt i griseavl er at grisen skal være frisk og robust. Pilotprosjektet “Functional pig” oppstod etter tilbakemeldinger fra svineprodusenter på spesifikke eksteriøregenskaper. Kunne vi gjennom obduksjon finne en

Norsvins nye råneteststasjon blir et høyteknologisk testog innovasjonssenter. Her får du tekniske detaljer på bygget som reiser seg i innlandskommunen Løten.

Eksteriør er en samlebetegnelse på egenskaper som blant annet inkluderer beinstilling, stivhet/mjukhet i ledd og bevegelse. Arvegraden på eksteriøregenskaper varierer fra sju til 40 prosent, avhengig av egenskap. Det vil

Helsetjenesten for svin ønsker mer kunnskap om forekomsten av magesår hos norske slaktegriser og purker. Derfor gjennomføres en omfattende magesekkundersøkelse i løpet av 2024. Det er også et mål å

Norsvin har fått innvilget et nytt forskningsprosjekt som skal gå over fire år med tittelen «Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi»

Purkene har flere spener nå enn tidligere. Kanskje er det en av de viktigste endringene som har skjedd i avlsmaterialet de siste årene. Økningen for denne egenskapen har vært sterkt