Stikkord

Forskning

Svineavl blir ikke som før

Publisert: 20.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

28 januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes.  

Avlsbesetningsmøtet 2013

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere avvente og bedre tilvekst

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Vi kan forvente flere avvente smågriser og større tilvekst seint i slaktegrisperioden. Kanskje vi snart også får en sunnere gris.

Ny purke – mer spesialisert fôring

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

Her måles nummer 146 903…

Publisert: 06.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«God jul» står det skrevet med store røde bokstaver over hele ryggen. Hilsen Arild. Dette var unggrismålerens siste hilsen etter å ha målt nøyaktig 146 903 griser gjennom et langt arbeidsliv.

Godt eksteriør krever riktig bruk av Norsvins produkter

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er stor variasjon mellom besetninger på eksteriør og holdbarhet på purkene. Resultatet i den enkelte besetning avhenger av kvalitet på det som kommer inn og på rekrutteringsstrategi.