Stikkord

Forskning

Norske svineprodusenter har både positive og mindre positive erfaringer med TN70-purka. Atferden kan være en utfordring, men mange erfarer at produksjonsresultatene er bedre.

– Vi er fornøyd med resultatene, men aldri helt. Målet er å få opp avlsverdien og klatre helt opp i trøndertoppen igjen, smiler Even (31). Han har bygd nytt avlsfjøs

Dette er de viktigste delementene som en avlsbesetning (foredlingsbesetning) med rent landsvin blir målt på.

I et forsøk ved Krakow Universitet i Polen spilte de musikk for grisene to ganger 15 minutter per dag.

Norsvin utvikler nå programvare som vil sette oss i stand til automatisk å finne ulike kroppsdeler, muskler, bein og organer, samt kroppssammensetning i ulike stykningsdeler. Dette blir et nytt kvantesprang