Publisert: 15.10.2018 Oppdatert: 15.10.2018

Stikkord:

Norsk duroc

På vei mot verdenstoppen

Norsvin Duroc kan de siste årene vise til en historisk stor avlsframgang for produksjonsegenskaper som fôreffektivitet, tilvekst og slaktekvalitet. Norsvin Duroc er nå den rasen i Norge med best fôr­effektivitet.


Bilde: «Den norske durocen er nå den rasen i Norge med best fôreffektivitet», skriver Olav Eik-Nes i denne artikkelen.

Av Olav Eik Nes, administrerende direktør Norsvin

Dette kommer som følge av større vekt og fokus på disse egenskapene i avlsmålet, ved utvalg av avlsdyr ute hos den enkelte avlsbesetning og ved råner til semin. Gjennomsnitt fôrforbruk fra 40 til 120 kg for rånene som ble satt inn i semin i 2017 er 2,03 kg/kg tilvekst. Sammenlignet med andre raser er tallene for Norsvin Duroc imponerende. De fleste tester sine raser i intervaller opp til 100 kg, og fôrutnyttingen går ned med økende vekt. For tilvekst var gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1140 gram for de duroc­rånene som ble satt inn i semin.

På bare tre år er fôrforbruket hos Norsvin Duroc redusert med 0,11 kg fôr per kg. tilvekst. Dersom du har duroc som farrase kan du forvente at tre års avlsframgang har bidratt til en kostnadsreduksjon på 18 kr per gris, samtidig som framfôringstida er redusert med tre dager både i smågris- og slaktegrisperioden. Dette gir blant annet verdi gjennom mindre arbeid og bedre helse/miljø som følge av mer tid til renhold og opptørking mellom innsettene.

I 2017 signerte Norsk Duroc AS og Topigs Norsvin en avtale om distribusjon av Norsvin Duroc i internasjonale markeder. Den genetiske utviklingen som er vist de siste årene var avgjørende for at Norsvin Duroc ble valgt. For Norsvin Duroc betyr avtalen økt framtidig satsning.

Vises resultatene i praksis?
Mange spør om avlsframgangen kommer til syne i bruksbesetningene. De siste årene har vi sett en god framgang i produksjonsegenskaper blant de som registrerer i Ingris, både i smågris- og slaktegrisperioden. Vi ser en forbedring av både tilvekst og fôrforbruk i tråd med den avlsmessige endringen. Sammenlignet med andre farraser er det duroc som kommer aller best ut på fôreffektivitet.

De beste besetningene i Ingris 2017 viser at duroc som farrase har et svært høyt potensiale. Beste besetningseier i smågrisperioden, Håvard Ringnes, har et gjennomsnittlig fôrforbruk på 1,54 FEn per kg tilvekst. Tilveksten er på hele 653 gram per dag og dødelig­heten på bare 0,2 %. Dette er en SPF-besetning, og hakk i hæl i Ingris-toppen følger Johan Fredrik Thesen som har en besetning med konvensjonell helsestatus. På slaktegristoppen ser vi at besetninger med duroc som farrase oppnår et fôrforbruk ned mot 2,3 FEn per kg. Tilvekst, og tilvekst på over 1200 gram per dag.

En høy genetisk framgang for tilvekst og fôrforbruk setter store krav til fôrsammensetningen, og fôret må stadig endres slik at grisen får tilført de næringsstoffene den trenger for å ha god utvikling, helse og trivsel. Hvis fôret ikke er optimalt, greier man ikke å ta ut det høye potensialet som ligger i dagens genetikk. 

Dra lasset sammen
Det er et udiskutabelt faktum at Norsvin Landsvin i kombinasjon med Topigs Norsvin Z-line gir verdens beste hybridpurke (TN70). Det verdensledende landsvinet er et resultat av 60 år med målrettet avlsarbeid basert på samvirketanken. I 2017 ble endelig Norsvin Duroc tilgjengelig for alle slaktegrisprodusenter i Norge. Dette, kombinert med et økende internasjonalt marked, gir rom for økt satsning på duroc som felles farrase i Norge. I tillegg til å bidra økonomisk, vil erfaring fra internasjonale markeder gi nyttige tilbakemeldinger som igjen vil komme den norske bonden til gode. Som for landsvinet er det norske avlsbesetninger som er bærebjelken i arbeidet. Hvis vi drar lasset sammen kan vi utvikle en farrase skreddersydd for norske svineprodusenter.