Stikkord

Økonomi

Aksjeselskaper med svineproduksjon gjorde det bra i 2022. Nav i purkeringer fikk jevnt over gode resultater. Men aller best gjorde Knive Gris AS det, med NOK 5,9 millioner i driftsresultat. 

– Vi mener at økonomien må være såpass. Det skal være mulig å ha en akseptabel betaling for den jobben som utføres.

Det ble i 2021 bevilget en drøy milliard i prisnedskriving på korn. Det er nå 40 møller og andre mottagere av prisnedskriving, Felleskjøpet Agri mottar klart mest. 

Mye må ordnes når ett av barna skal overta gården. Forsikringsselskapet Gjensidige har publisert en oversikt over vanlige problemstillinger ved et generasjonsskifte.

– Alt blir dyrere for bonden, og dette året får bonden virkelig prøvd seg som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende. Jeg tror våren 2023 blir tøffere enn den vi står foran

Purkeringene fikk et greit ­resultat i 2020 etter et svakt år i 2019. I snitt gikk purke­ringene med 700 000 kr i overskudd, og de utbetalte i snitt 1,7 millioner