Publisert: 03.05.2023 Oppdatert: 03.05.2023

Stikkord:

Flere nye mottar prisnedskriving

Det ble i 2021 bevilget en drøy milliard i prisnedskriving på korn. Det er nå 40 møller og andre mottagere av prisnedskriving, Felleskjøpet Agri mottar klart mest. 


Svin nr. 4 – 2023. Bildet: Mørk Engebretsen Invest AS har kornmottak og grisehus i Skiptvet i Viken. De mottok 3,5 millioner kroner i prisnedskriving i 2021. Beløpet er trolig enda høyere i 2022.  

 

 

SVIN presenterer her de 25 største mottakerne av prisnedskriving i 2021. Blant disse er to store gårder med svineproduksjon. Mørk Engebretsen Invest AS i Skiptvet og Gjulem Agro AS i Rakkestad. I tillegg får Gjølstad gård (storfe) ved Kongsvinger prisnedskriving. Det sammen gjør nå Herbjørn Kolstad i Trøndelag (stor økologisk melke- og storfekjøttprodusent). 

Landbruksdirektoratet får stadig henvendelser fra aktører som ønsker informasjon om hvordan en skal innrette seg for å få prisnedskriving. Det er noen nye aktører på lista, i tillegg til Herbjørn Kolstad. Nye mottagere er først og fremst nisjeprodusenter på korn og mel. I dag er  Ousdal gård (Norsk Spelt), Tveter gård (Den Sorte Havre), Gullimunn (urkorn), Bonsak AS (maltproduksjon), Norsk Økoraps, og To Gode Naboer (fôr til hest og smådyr) gårdsbruk med nisjeproduksjon som har kommet gjennom nåløyet for prisnedskriving. 

For å få prisnedskriving må en selge minst halvparten av fôret/produksjonen til andre selvstendige aktører. Et annet nåløye er å ha ei godkjent vekt. Oppfyller du kravene mottar du prisnedskriving for alt korn. Og jo mer prisnedskrivingen på korn øker, desto mer er det å tjene på å komme innenfor nåløyet. Satsen i dag er hele 140 øre per kilo korn (hvete, bygg, havre). Det er opp 77 prosent på to år. For erter, oljevekster og økologiske varer er satsene enda høyere.