Stikkord

Bygg og inventar

Her er Sverres (54) tips og råd om hvordan riving av gamle driftsbygninger og fjøs kan gjøres på en kostnadseffektiv og smart måte.

Frost i vann- og fôrrør kan gi store utfordringer for husdyrprodusenter. I vinter har det vært mer utfordringer enn vanlig.

I artikkelen «Utedrift i et helhetsperspektiv» i Kjøttets tilstand 2022 mener forfatteren at slik produksjon passer best til nisjeproduksjon. I stor skala vil det være krevende både med hensyn til

Store binger til slaktegris har fått mer fokus. Husene er enklere. De kan bli rimeligere for kvadratmeteren, men ikke per slaktegrisplass. SVIN har besøkt fire svineprodusenter med storbinge­løsning.

Den nasjonale potten til Innovasjon Norge økte vesentlig i årets jordbruksforhandlinger. Det kan gi håp også for at svineprodusenter å få investeringstilskudd. Men det er størst mulighet for støtte i

Odd-Jonas er bare 26 år, men har allerede kjøpt to gårder på det frie markedet. Han satser på ammeku, korn og gris. Grisen går i storbinge i den uisolerte gamle