Stikkord

Bygg og inventar

Agroteknikk-09

Publisert: 19.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Traktorer og store maskiner dominerte på Agroteknikk. Vi savnet fokus både på husdyr, bioenergi og kvalitetsmat. Men messa var godt besøkt, og den ser ut til å ha funnet formen.   Agroteknikk på Lillestrøm fikk ny publikumsrekord med over 26000 besøkende. Maskiner og det maskuline dominerte. Her var for eksempel traktorer med E-Premium eller Ad blue

Framtidas svinefarm bygges i Østjylland

Publisert: 03.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

På Østjylland i Danmark vil bonden Søren Hansen bygge et grisehus med tomatgartneri i andre etasje. Verken grisemøkk eller CO2 skal på denne måten slippes ut i miljøet.  

Tilskudd fra Innovasjon Norge:

Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Skal du bygge grisehus er det en fordel å ha riktig postadresse. Det synes å være størst sjanse for å få tilskudd og rentestøttelån fra Innovasjon Norge i Agder og Troms.

Kjøpte gard med nedslitt grisehus

Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Ken Ove Dahle ville ha mer å gjøre. Dermed ble det besluttet å utvide kombinertproduksjonen så mye som reglene tillater. Han håper at han fortsatt skal oppnå produksjonsresultater i tråd med driftsplanen.

Styrker garden som arbeidsplass for heile familien

Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Dei bestilte purkane skal på plass i november, og dei skal innseminerast rundt nyttår. For no aukar produksjonen, og snart vert garden heiltids arbeidsplass for Else Gurine og Torleif. Det er målet.

Arealkrav i ulike puljedriftsystemer

Publisert: 12.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Arealkrav i produksjon er omtrent den samme uansett hvilket puljesystem du velger. I all fall når en tar utgangspunkt i dagens krav til dyrevelferd, forskriften om hold av svin og betingelser for de menneskene som skal arbeide i produksjonen.