Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Innovasjon Norge

Gir håp for svineprodusenter

Den nasjonale potten til Innovasjon Norge økte vesentlig i årets jordbruksforhandlinger. Det kan gi håp også for at svineprodusenter å få investeringstilskudd. Men det er størst mulighet for støtte i nord og sørøst.


Svin nr. 9 – 2022.

 

Nasjonalt er tiltak til bedre dyrevelferd løftet enda mer fram. Det er dermed en klar fordel om søknader har element av dette. Generelt gis også fortsatt støtte til gjødsellager, og i noen områder løftes generasjonsskifter fram som mulighet for å motta støtte. 

Men det er de enkelte regionene som bestemmer prioriteringene. Dette skjer i samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag. I hele landet har melk- og grøntnæringen høy prioritet. Det samme har korn i kornområdene.

– 70 % av tilskudd hos oss går til melk. Det er trangt i døra når vi kommer til svineproduksjon, men vi har satt av en pott for ombygging og satsing på SPF. Maks støtte her er 1 million kroner. Dette må være til spesifiserte tiltak innen smittesluser med mer, opplyser Olav Tegle i Innovasjon Norge, avdeling Rogaland.

Støtte til grisehus
Lengre øst, i Viken, er det lettere å få investeringsvirkemidler til grisehus. Der har det vært mulig for eksisterende slaktegrisprodusenter å få tilskudd for å utvide opp mot konsesjonsgrensa.

– Nå kan også slikt tilskudd gis til andre typer svineprodusenter, forteller Hans Marius Brandstorp i Innovasjon Norge, avdeling Oslo og Viken. Helt nye produsenter får derimot ikke støtte.

Vestfold/Telemark har en lignende prioritering og endelig ordlyd avklares nå før jul. I Nordland kan det gis støtte til omlegginger/utbygginger for eksisterende svineprodusenter. Her har dessuten støtte ved generasjonsskifter veldig høy prioritet. Det siste gjelder også i Vestland. 

Men i Innlandet og Trøndelag er grisen derimot ikke på prioriteringslista. I disse regionene foregår det imidlertid møter om kanskje grisen skal løftes lenger fram.

– Svin ble ikke prioritert i 2022, men det kan kanskje bli noen muligheter i 2023, opplyser Ivar Skjerve i Innovasjon Norge, avdeling Trønderlag. Selv om mulighetene er begrenset i flere regioner oppfordrer Norsvin svineprodusenter i hele landet å søke tilskudd.