Stikkord

USA

Effekt av filing av tenner

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Svineprodusent i USA med én million purker

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

USAs største svineprodusent Smithfield Foods har blitt enda større. De hadde fra før 800 000 purker, men med oppkjøpet av Premium har de skaffet seg ytterligere 220 000 purker.

Eksteriør på Norsvins dyr i USA

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Eksteriør og bevegelsapparat har stor innvirkning på grisens helse, velferd og holdbarhet.

En typisk svinefarm med 2500 purker

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ved Cresco i Iowa ligger en av svinefarmene i Paris Foods. Med sine 2500 purker er den forholdsvis typisk og representativ for de åtte eierne av produsentselskapet.

Går inn i sitt verste år på lenge

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Høye fôrpriser, lave kjøttpriser og overproduksjon av kjøtt skaper svært dårlig stemning i amerikansk svineproduksjon for tida. «Worst year ever», er uttrykk som en universitetsøkonom bruker om 2008.

Vokser raskest på svineavl i USA

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I USA er Norsvin nå det raskest voksende avlsselskapet på svin. Norsvins omsetning er i dag vesentlig større utenlands enn innenlands. Norsk genetikk leveres nå til 10 av de 25 største amerikanske svineprodusentene.