Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Stikkord:

TN70 går bra i USA

Darwin Tilstra orienterte om USA-markedet under Norsvins avlsbesetningsmøte nylig. TN70 gjør det bra. Duroc har potensial til å vokse, sa Tilstra.


Darwin Tilstra har vært i Norsvin siden 2005, og har de siste årene jobbet for Topigs Norsvin i det tøffe amerikanske markedet. Det er flere iøynefallende forskjeller mellom svineproduksjon i USA og Skandinavia. For det første er svineprodusentene i USA gigantiske. Flere enkeltprodusenter er større enn norsk og svensk svineproduksjon samlet.

Darwin Tilstra

De store kundene har eget avlsopplegg og satser normalt på genetikk fra minst to selskaper parallelt. Samtidig er kompetansen blant de som jobber i grisehuset ofte svak.

– De ansatte har generelt lav faglig kompetanse, og blir ikke fulgt godt nok opp av eierne. Dette er en utfordring, sier Tilstra. Topigs Norsvin er nummer tre i USA på svinegenetikk etter PIC og DNA Genetics, men har stigende markedsandel.

– TN 70 purka gjør det bra, og har tatt ca. en sjettedel av markedet, opplyser Tilstra. Mange setter pris på at TN 70 selv klarer å håndtere store kull. Duroc har så langt fått en markedsandel på ca. 2,5 prosent når det gjelder farraser, men har potensial til å vokse. Tistra tror fem prosent markedsandel er innen rekkevidde. Satsing på avl i Canada er en fordel i det amerikanske markedet.

– Men dere må få til en duroc med enda bedre tilvekst, var Tilstras råd til forsamlingen med avlsbesetninger. 

Christensen, Maschoffs og Pipestone
Topigs Norsvin USA har flere store og framgangsrike svineprodusenter på kundelista. Minnesota-baserte Christensen Farms regnes som en av de mest innovative i USA, og er en svært viktig kunde. De har ca. 160 000 purker. Av disse er 8500 purker rent landsvin. Selskapet får sæd fra Norge direkte hver andre uke. Nå øker de antall TN-70 purker til 80 000. En annen stor viktig kunde er Maschhoffs (Illinois), med ca. 200 000 purker, hvorav 140 000 har en fjerdedel aller en halvpart Topigs Norsvin-genetikk. En ny stor kunde over dammen er Minnesota baserte Pipestone System. Selskapet har ca. 260 000 purker og er tredje størst på gris i USA, men skal vokse videre. De har i dag 10 000 TN 70 purker, og vurderer også Topigs Norsvin Duroc. Ellers tester selskapene Hanor (80 000 purker) og Schwartzfarm (60 000 purker) Norsvin Topigs avls­materiale. Schwartzfarm har 13 000 TN 70, og tester vår TN70 mot purker fra hovedkonkurrenten PIC. 

Hanor tester norsk duroc mot PIC-duroc, men har 22 000 purker med 50 prosent norsk landsvin. De store selskapene har for øvrig produksjon spredd på mange gårder og er fordelt på flere stater. Hanor eier for eksempel 70 000 dekar og har svineproduksjon i sju stater.