Stikkord

Helse

Andelen SPF-gris i Norge øker raskt. Mange besetninger konverterer, og allerede i løpet av neste år skal alle foredlingsbesetningene ha konvertert. I 2030 kan vi forvente at de aller fleste

Ødemsyke er ingen ny sykdom. Til tross for dette er det en risiko for at den kan bli oversett. Sykdommen er direkte knyttet til samme slags bakterie som gir avvenningsdiaré

PreparePig er et forskningsprosjekt der Veterinærinstituttet i samarbeid med Animalia, Norsvin, Nortura, KLF, NMBU og forskere fra utenlandske universiteter skal undersøke sårbarheter for introduksjon og spredning av smittsom sjukdom til

– I så fall er det gledelige nyheter både for svenskene og for oss på denne siden av grensen, mener spesialrådgiver og veterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin SA.

– Toget for SPF går nå. De som ikke skjønner at det snart er lurt å gå om bord vil etter hvert falle av. Vi holdt igjen lenge, men skjønte

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie.