Stikkord

Helse

Ondartet lungesyke

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ondartet lungesyke skyldes infeksjon med bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae. Det finnes 15 forskjellige typer, hvorav noen er ganske aggresive og andre er relativt milde. 

SPF-besetning ble best på smågris

Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Landets beste smågrisprodusent i 2017 hadde hele 653 gram i daglig tilvekst i smågrisperioden. Dødelig i smågrisperioden var på bare 0,2 prosent. 

Blåspray kan være forbudt

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Mattilsynet minner om at blåspray med fargestoffer uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til matproduserende dyr.

Reduserer MRSA-smittefaren

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Svineprodusenten får et større ansvar for å hindre smitte av antibiotikaresistente bakterier i grisehuset i en ny forskrift. 

Jernmangel forringer tilveksten etter avvenning

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

I motsetning til mange andre dyrearter har spedgriser et ganske stort jernbehov. I løpet av de få første leveukene mangedobles fødselsvekta, og dermed skal det dannes ganske store mengder blod. 

Vær obs på muskel og skjelettlidelser

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Hans Nummestad er svinebonde i Rakkestad, og også leder i Landbrukstjenester Østfold. Han er opptatt av å forebygge skader og sykdom. – Bruk godt fottøy med gode støt­dempa såler i grisehuset, anbefaler Nummestad.