Helse

Magehelse, mykotoksiner og produktivitet

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Vi vil anbefale et fast overvåkningsprogram for å overvåke innholdet av toksiner i fôret til høytytende griser. Vår erfaring er at de internasjonale og norske grenseverdiene for toksiner er for høye. 

SPF-satsing – utfordringer og muligheter

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

SPF blir et viktig tema i norsk svineproduksjon de neste årene. Målet er at hele Norge skal bli SPF- land. Men hva koster det å satse SPF? Hva blir gevinsten og hva er risikoen?

Danmark har 40 % SPF, men liberal tolkning

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva skjer i nabolandene våre når det gjelder SPF-produksjon på gris? 

Kostbar sanering og strenge rutiner

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hans Amlien fra Eina på Toten har sanert grisehuset tre ganger. I dag har han SPF smågrisproduksjon med gode resultater og har forandret mange rutiner i grisehuset.

Kr 2,50 i merpris for antibiotikafri gris

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Antibiotikabruk i husdyrproduksjon er et stort internasjonalt problem. Samtidig har kjøttproduksjon uten bruk av antibiotika blitt en nisje både i USA og Danmark.

Grisefine lunger – ny forskning

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Internasjonalt er luftveisinfeksjoner det mest tapsbringende sjukdomskomplekset i moderne svineproduksjon. I Norge er situasjonen en helt annen, men også her øker forekomstene. Ny forskning skal nå bidra til å bedre forholdene.