Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Stikkord:

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. 


Kristine Welde Tranås, NMBU

 

Ved hjelp av genetiske metoder, har hun vist at det var serovar 8-varianten av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Studien viser også at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistens i norske isolater av bakterien.

Luftveisinfeksjoner er en stor utfordring for griseproduksjonen i verden, og er ikke minst et problem for grisenes helse og velferd. Selv om norsk svinenæring har redusert antall agens som forårsaker lungebetennelse hos gris i Norge, ble det rapportert en økning i antall utbrudd frem mot 2017.

 – Målet med dette arbeidet har vært å gi økt kunnskap om utbrudd av luftveisinfeksjoner i den norske grisepopulasjonen. Å forske på dette området er viktig fordi det er mange ubesvarte spørsmål når det kommer til årsakene til infeksjonene, sier Cohen.

 

Miriam Cohen med en av grisene hun har forsket på. (Foto: Privat)

 

Prøver i felt
I denne studien ønsket hun å finne ut av hvilke agens som forårsaket utbrudd av luftveisinfeksjoner hos slaktegris.

– Mer kunnskap om hva som forårsaker luftveisinfeksjoner vil gjøre det lettere å begrense infeksjonenes forekomst og betydning.

Cohen har tatt prøver ute i felt under luftveisinfeksjonsutbrudd og gjort omfattende diagnostikk i etterkant. Resultatene viste at bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae serovariant 8 (APP8) forårsaket alvorlige utbrudd hos norske slaktegriser. Det er beskrevet 19 serovariantene av bakterien på verdensbasis, og variant 8 den mest forekomne i Norge.

I besetninger som opplevde utbrudd med APP8, var det ingen tydelig forskjell i praksis av smittevern sammenlignet med besetninger der det ikke var utbrudd.

Beslektede bakterier
Videre gjorde Cohen og kollegene genetiske undersøkelser av APP8 som viste hvordan APP-bakterier er beslektet med hverandre. Disse genetiske analysene viste hvordan transport og handel av levende dyr kan ha bidratt til spredningen av disse APP-bakteriene

– Vi sammenlignet hvor nært beslektet APP8-isolater fra griser rundt om i Norge var, og fant at slektskapet antakelig henger sammen med handel og transport av griser mellom de norske besetninger. Ved handel av griser fra én besetning, der grisene har med seg APP, vil APP-isolater som man deretter isolerer fra de to besetningene, være nært beslektet. Dette stemmer godt med at APP hovedsakelig spres ved direkte kontakt mellom griser, sier Cohen.

Lavt antibiotikabruk en fordel
Hun forteller at sammenlignet med APP8 fra Danmark og Storbritannia, skilte bakterieisolatene som de fant i norske griser, seg tydelig ut. Blant annet var forekomsten av gener for antibiotika­resistens lav i de norske bakterieisolatene, til stor forskjell fra særlig de engelske, der forekomsten av disse genene var høy.

– Denne forskjellen kobles til forskjellen i antibiotikabruk over tid. I Norge er det svært nøktern bruk av antibiotika til griser. I tillegg er den norske grisepopulasjonen i praksis lukket for kontakt med griser fra andre land. Dette har hindret at APP-bakterier med høy forekomst av antibiotikaresistens har blitt overført til norske griser, forklarer Cohen.

Smittevern
Cohens forskningsarbeid har vist viktigheten av å komme til i bunns i hva som forårsaker utbrudd at luftveisinfeksjoner.

– Det neste viktige steget er smittevern. Smittevern er, som vi vet etter 2 år med Covid 19, et viktig virkemiddel for å begrense risikoen for spredning av infeksjoner. Kunnskap om den gjeldende smittevernpraksisen er viktig for å forstå om de tiltakene man gjør er hensiktsmes­sige for det man ønsker å beskytte seg mot. Min studie ga ingen tydelige svar på hvilke tiltak som er best for å unngå utbrudd av APP8, men vi så antydninger til at APP8 er i de fleste besetningene og at smittevernet internt bør bedres for å forhindre utbrudd, forteller hun.

– Jeg håper studiene jeg har gjort kan få betydning for det videre arbeidet med å bedre luftveishelsen for både norske griser og andre husdyr.

Miriam Cohen forsvarte sin avhandling «Respiratory disease in Norwegian pig production – with focus on Actinobacillus pleuropneumoniae» torsdag 17. mars 2022.