Stikkord

Ledere

Blir dette et løft?

Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige i år. Avtalen som ligger på bordet har nominelle tall som virker astronomiske i forhold til de vi er vant til. Så da skulle vel alle være fornøyde og alt være bra?  

Avlseventyret

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Norske purker fortsetter sin eventyrlige effektivitetsutvikling. Det blir stadig flere levendefødte og avvente smågriser per kull i Norge. Ikke bare stiger grisingsprosenten og kullstørrelsen. Overlevelsen hos spedgrisene er også stabil. Hvordan er dette mulig?

Har aldri vært mer verdt

Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

En hel haug med vekslende landbruksministre har hatt nye gjødselforskrifter på pulten sin. Men lite har skjedd. Ingen har turt å skjære igjennom og ta ­beslutninger. Nye forskrifter har vært diskutert i 10 – 15 år, men ennå har det ikke kommet noen avklaringer. 

Dyrevelferd i EU og Norge

Publisert: 08.03.2022 Oppdatert: 08.03.2022

Svin har sammenliknet dyrevelferdskrav for griseproduksjon i EU og Norge. Detaljene kan du lese om i dette bladet. I EU er Sverige klart best på dyrevelferd. 

Grisen er grønn

Publisert: 03.02.2022 Oppdatert: 03.02.2022

Grisen er en viktig del av det grønne skiftet. Den er rett og slett en klima­vinner. Det er få proteinmatvarer som har lavere klimagassutslipp. Dette dokumenteres grundig i denne utgaven av bladet. 

En god start

Publisert: 17.11.2021 Oppdatert: 17.11.2021

Det er langt igjen til målet om uvarslete tilsyn i 600 svinebesetninger, så resultatene fra første og andre tertial i år må vurderes som det de er; foreløpige. Det er for tidlig å trekke klare og entydige konklusjoner ennå. Men noe kan vi likevel si om de besetningene som faktisk er kontrollert. Det er ikke