Stikkord

Ledere

I kjølvannet av oppdagelsen av afrikansk svinepest (ASP) blant villsvin i Sverige, er bekymringene rundt sykdommens potensielle spredning til Norge blitt forsterket. ASP, som er en av de mest alvorlige

I lys av diskusjonen om markeds- og produksjonsreguleringen for svinekjøtt omtalt på side 12 i dette nummeret av SVIN, er det viktig å reflektere over styrkene i det nåværende systemet.

Landsvinet har vært en del av Norsvins avlsarbeid siden etableringen av organisasjonen i 1958. Men historien er mer komplisert og vakker enn som så. Og svineholdet har lange tradisjoner her

Vi leser i dette nummeret av SVIN at det er tøffere tider for mange. Det kan det også bli for oss – for fagbladet – dersom vi ikke henger med

Før sommerferien meldte Nortura Totalmarked om ubalanse i markedet for svinekjøtt. Årsaken er lavere salg av helt slakt og noe høyere tilførsler.

I vinter var kraftfôrindustrien raskt ute med å formidle hvor mye energikostnaden utgjorde på kraftfôrprisøkningen.