Ledere

Ny bioteknologi må tas i bruk

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er på tide å ta nye skritt i svineavlens utvikling. Verden har fått nye bioteknologiske metoder som kan vise seg å få stor og positiv betydning.  Særlig kan dette gjelde bedre husdyrvelferd og fjerning av farlige sjukdommer. 

For mye gris i vest-Europa

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er for mye svinekjøtt i vest-Europa. Antall purker må klart ned, kanskje så mye som ti prosent. 

Svinesektorens sterke struktursmell

Publisert: 05.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kostnadseffektivitet er det nye slagordet i regjeringens landbruksmelding. Bønder og alle andre i matens verdikjede må drive rasjonelt og effektivt om vi skal være i stand til å kutte kostnader og møte svakere tollvern og økt konkurranse.

Frustrerte produsenter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Yrkeskolleger som sliter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Danmark: «Økonomien i smågrisproduksjon er den laveste på 30 år». Sverige: «Svensk griseproduksjon er inne i sin verste krise noensinne». USA: «Går inn i sitt verste år på lenge». Russland: «Putin vil løfte nasjonal svineproduksjon».

Bogsår som tema

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018