Stikkord

Ledere

Alle kan bli vinnere

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

På førstesiden av denne utgaven av Svin ser du innfrosne griseskrotter fra gulv til tak. De ligger her i minus 20 grader på et reguleringslager i Rakkestad til noen finner det for godt å tine dem opp igjen. Det finnes flere av dem i Rogaland og i Trøndelag. Vi har rekordstore reguleringslagre av svinekjøtt, mellom

Noe kan gjøres med problemet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 20.08.2018

Slik situasjonen er i dag taper ei samlet svinenæring en kvart milliard kroner i året på overproduksjonen. 250 millioner kroner er mange penger. 

Nå er gode råd dyre

Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Reguleringslagrene av svinekjøtt vokser fort og kraftig. Maiprognosen fra Totalmarked kjøtt og egg viser et overskudd av svinekjøtt på 4300 tonn for 2018. Dette er hele 1800 tonn høyere enn i den forrige prognosen, som ikke er gammel.

Hvor går svinenæringa?

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Det ser ut til å bli alvor igjen. På kort sikt ser ikke prognosene bra ut. Økonomien til svineprodusentene er i øyeblikket langt dårligere enn i de to fore­gående årene. Ved markedsbalanse kunne utbetalingsprisen til bonde vært ei krone mer per kilo. Det trekkes også ei drøy krone per kilo i omsetningsavgift.

Koordinerte krav må til

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Landbruks- og matministeren er nå oppdatert om hvilke tiltak svinebransjens organisasjoner gjennomfører for å sikre at minimumskravene for dyrevelferd innfris. Alle som er ledd i verdikjeden må ta sin del av ansvaret for oppfølgingen av dette.

Dyrevelferd dokumenteres

Publisert: 20.01.2018 Oppdatert: 20.08.2018

Mattilsynet har publisert sin rapport om dyrevelferdstilsyn for 3. tertial i 2017. Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet i denne perioden.